Aeroport del Prat el 18 de març de 2020

El BOE ha publicat una nova ordre ministerial amb restriccions per als viatgers internacionals. A partir del 15 de maig les persones que arribin a Espanya hauran de fer 14 dies de quarantena. La mesura estarà activa mentre duri l’estat d’alarma, de moment fins al 24 de maig. Els visitants podran sortir de casa per anar a comprar aliments i anar al centre sanitari, i sempre ho hauran de fer amb mascareta.

Arribada per avió o per rutes marítimes

La mesura afecta les persones que arribin per avió o per rutes marítimes al país. Només podran entrar al país residents espanyols, treballadors transfronterers, professionals sanitaris o persones que cuiden la gent gran, i aquells que acreditin documentalment causes de força major.

“Cal una quarantena extra”

Segons el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aquesta no és una mesura en va. Durant el període de confinament, la gent que arribava a l’estat no podia sortir de casa, per tant, la quarantena no calia. Ara bé, amb les fases de desescalada, i a mesura que Espanya es recuperi de la pandèmia, sí que caldrà tornar a posar la lupa en les persones que venen de l’estranger i, per tant, a la gent li demanarem una “quarantena extra”. 

Simón argumenta que no es vol que es generin incongruències, com ara que a una persona de la Península se li prohibeixi anar a les Balears, on té una segona residència i, en canvi, hi pugui arribar algú des de l’estranger sense problemes i sense haver de justificar que no té la malaltia.