Els representants dels treballadors de l’Ateneu Barcelonès consideren “cruel” i “irregular” l’ERTO que la direcció va decidir aplicar a partir del 22 d’abril a 12 dels 31 integrants de la plantilla, com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Asseguren que els van oferir alternatives, però que no els van voler escoltar. Aquesta és una de les qüestions que van motivar que una quarantena de socis de l’entitat signessin una carta crítica amb la Junta Directiva actual, a la qual la direcció va respondre uns dies després.

Segons ha explicat a betevé Felip Artero, delegat en prevenció de riscos laborals de la CGT, la direcció proposava com a alternativa a l’ERTO que els treballadors recuperessin les hores abans del 30 d’abril del 2021. I afirma que això era “inassumible” perquè els qui tenen una reducció del 100 % de la jornada podrien acumular “fins a 500 hores”, fins que l’Ateneu decidís que es podia tornar a treballar.

Els representants sindicals van plantejar altres opcions, aprovades en assemblea per 26 dels 31 treballadors el 16 d’abril, com ara “repartir més el teletreball” o “fer un ERTO més estès”. També es va oferir la possibilitat de fer un ERTO negociat, amb caràcter voluntari i notificat, en què l’empresa complementés les aportacions del SEPE, “com han fet altres ateneus, clubs i empreses de tot arreu”, diu Artero, “però ens van dir que no“.

La resposta de la direcció, sempre segons els sindicats, va ser comunicar de manera unilateral un ERTO a 12 persones, el dia 22 d’abril. I oferien com a única alternativa per aturar-lo que dues terceres parts de la plantilla signés un escrit en què acceptaven la recuperació de les hores. Si no, l’empresa “imposaria” un ERTO per força major sense complement salarial.

Aquesta acció Felip Artero explica que “ells mateixos reconeixen que era il·legal, si els representants sindicals no ho aprovàvem”. Finalment, 29 dels 31 treballadors van signar el document “amb por i sense saber què feien”, segons el representant de la CGT, perquè “ens van obligar a triar entre això i l’ERTO”. La mesura no va prosperar, però, perquè els representants dels sindicats no van signar l’acord perquè els serveis legals de CCOO “van observar-hi possibles irregularitats“.

Pel que fa als perfils dels 12 treballadors afectats per l’ERTO, Artero subratlla que “han castigat la gent més feble de la plantilla” perquè no s’hi ha inclòs cap dels quatre directius, sinó els “perfils més baixos, amb salaris més limitats i horaris nocturns, festius o de cap de setmana“.

Els sindicats van enviar una carta a la direcció aquest diumenge, 10 de maig, per “tornar a insistir que es desafecti tothom, però que, si no és possible, es vagi desafectant gent en funció de les seves circumstàncies econòmiques i personals“.