vot per correu

Després de les eleccions generals, arriben les eleccions municipals 2019 i les europees. Com s’ho fan els partits polítics per pagar les diverses campanyes electorals? L’Estat estableix, per llei, una subvenció de les despeses originades per activitats electorals a les formacions polítiques. Aquestes subvencions depenen, en gran part, dels resultats obtinguts a les eleccions anteriors. A continuació desgranem quants diners rebran els partits per fer campanya a les eleccions municipals.

Eleccions municipals 2019

Per a les eleccions municipals 2019 hi ha una subvenció de 270,90 euros per a cada regidor escollit en les últimes eleccions municipals. S’hi suma la subvenció de 0,54 euros per cada vot aconseguit pels partits (com a mínim cal tenir un regidor a l’Ajuntament).

 • Límit de despesa electoral per resultats: quantitat que en resulti de multiplicar per 0,11 euros el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de les circumscripcions on es presentin les candidatures de cada partit, federació, coalició o agrupació (per cada província, els partits que concorrin a les eleccions municipals en, com a mínim, un 50 % dels municipis podran gastar, a més a més, 150.301,11 euros per cada província).
 • Enviaments de propaganda electoral: l’Estat també subvenciona les despeses d’enviament directe i personal de sobres i paperetes o propaganda i publicitat electoral als electors. S’atorguen 0,22 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions en què s’hagi aconseguit representació als Ajuntaments (la candidatura ha d’haver presentat llista en el 50 % dels municipis de més de 10.000 habitats de la província i haver obtingut, com a mínim, representació també en el 50 % d’aquests). Aquesta quantitat no s’inclou dins el límit de despesa anterior.

eleccions generals municipals

Eleccions europees 2019

Per a les eleccions europees 2019 hi ha una subvenció de 32.508,74 euros per a cada escó obtingut en les últimes eleccions europees. S’hi suma la subvenció de 1,08 euros per cada vot obtingut de cada candidatura (com a mínim cal disposar d’un escó de diputat europeu).

 • Límit de despesa electoral per resultats: quantitat que en resulti de multiplicar per 0,19 euros el nombre d’habitants corresponents a la població de dret en les seccions electorals d’on s’hagi sol·licitat la difusió de paperetes.
 • Enviaments de propaganda electoral: l’Estat també subvenciona les despeses d’enviament directe i personal de sobres i paperetes o propaganda i publicitat electoral als electors. S’atorguen diverses subvencions, sempre que la cadidatura hagi obtingut almenys un eurodiputat. La quantitat subvencionada no està inclosa al límit indicat abans.
  • 0,16 euros per elector (amb un diputat i com a mínim un 15 % dels vots vàlids emesos)
  • 0,11 euros per elector (amb un diputat i com a mínim un 6 % dels vots vàlids emesos)
  • 0,03 euros per elector (amb un diputat i com a mínim un 3 % dels vots vàlids emesos)
  • 0,02 euros per elector (amb un diputat i com a mínim un 1 % dels vots vàlids emesos)

La quantitat subvencionada no està inclosa al límit indicat abans.

Eleccions generals 2019

Els partits polítics que es presentin a les eleccions generals 2019 obtenen una subvenció de 21.167,64 euros per a cada escó del qual disposen al Congrés dels Diputats o al Senat. També disposen de 0,81 euros per a cadascun dels vots aconseguits al Congrés, sempre i quan s’hagi aconseguit, almenys, un escó de diputat. S’hi suma també una subvenció de 0,32 euros per a cadascun dels vots aconseguits per cada candidat amb escó al Senat.

 • Límit de despesa electoral per resultats: quantitat que en resulti de multiplicar per 0,37 euros el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de les circumscripcions on es presentava les candidatures de cada partit, federació, coalició o agrupació.
 • Enviaments de propaganda electoral: l’Estat també subvenciona les despeses d’enviament directe i personal de sobres i paperetes o propaganda i publicitat electoral als electors. S’atorguen 0,22 euros per elector en cadascuna de les circumscripcions en què s’hagi presentat llista al Congrés dels Diputats i al Senat (la candidatura ha d’haver obtingut els suficients vots per constituir un grup parlamentari). Aquesta quantitat no s’inclou dins el límit de despesa anterior.