Cada cop queda menys per a les eleccions municipals del 2019. Aquest any la data escollida és el 26 de maig del 2019, coincidint també amb les eleccions europees. Abans d’aquest dia, però, hi ha una sèrie de passos marcats en el calendari electoral, com el termini per presentar candidatures i la proclamació de les llistes electorals dels partits amb tots els noms que les formaran i que ja pots consultar aquí.


A continuació trobaràs totes les dates rellevants en la cursa pels comicis que ja ha començat.

Cens electoral

 • 1 d’abril: data de convocatòria de les eleccions municipals a tot l’estat espanyol.
 • 2 d’abril: publicació del reial decret de convocatòria d’eleccions al BOE, dia en el qual entra en vigor.
 • 8 d’abril: publicació al BOP i inici d’exposició al públic als ajuntaments de les seccions, locals i meses electorals.
 • Entre el 8 i el 15 d’abril: exposició al públic del cens electoral i període de reclamacions del cens.
 • Entre el 16 i el 25 de maig: publicació del cens electoral als diaris de major difusió de la província i exposició als ajuntaments.

Candidatures

 • Entre el 17 i el 22 d’abril: presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Zona.
 • 24 d’abril: publicació provisional de les candidatures.
 • 26 d’abril: comunicació d’irregularitat en la presentació de candidatures.
 • 29 d’abril: proclamació definitiva de candidatures.
 • 30 d’abril: publicació definitiva de candidatures proclamades.
 • Entre l’1 i el 2 de maig: recurs contra la proclamació de candidatures.

Cessió de locals

 • Entre el 3 i el 12 d’abril: comunicació a la Junta electoral de Zona dels locals oficials i llocs públics cedits pels ajuntaments per als actes electorals.
 • Entre el 3 i el 17 d’abril: publicació al BOP dels locals oficials i llocs públics.
 • Des de la publicació i fins al 2 de maig: sol·licitud dels representats de les candidatures de cessió dels locals per a actes electorals.
 • 3 de maig: distribució per les juntes electorals de zona dels locals i llocs disponibles.

Cessió d’espais per col·locar cartells i pancartes

 • Entre el 3 i el 9 d’abril: comunicació per part dels ajuntaments a la Junta Electoral de Zona dels emplaçaments per col·locar-hi cartells gratuïtament.
 • 1 de maig: comunicació als representants de les candidatures dels llocs reservats per col·locar-hi els cartells.

Nomenament dels membres de les meses electorals

 • Entre el 27 d’abril i l’1 de maig: els ajuntaments tenen la competència per formar les meses. La designació es fa mitjançant un sorteig.
 • 4 de maig (data màxima): notificació als membres de les meses electorals.
 • 11 de maig: data màxima del termini d’al·legacions a la designació dels membres de les meses (durant els set dies següents de rebre la notificació).
 • 17 de maig (data màxima): resolució de les al·legacions per part de la junta.

Campanya electoral

 • Entre el 3 d’abril i les 0 h del 10 de maig: precampanya.
 • Entre el 3 d’abril i el 26 de maig: període electoral.
 • Des de les 0 h del 10 de maig fins a les 0 h del 24 de maig: campanya electoral.
 • 25 de maig: jornada de reflexió.
 • 26 de maig: jornada de les eleccions municipals del 2019.
 • 7 de juny: proclamació dels electes.
 • 12 de juny: ple de comiat dels regidors fins a les eleccions del 2019.
 • 15 de juny o 5 de juliol: data del ple constitutiu dels ajuntaments.
  • Si no hi ha recurs contenciós electoral: 15 de juny.
  • Si s’ha presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes: 5 de juliol.