El darrer plenari de Ciutat Vella ha estat l’escenari per presentar la mesura de govern, Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19. Aquesta mesura es justifica, segons el govern del districte, en el fet que la dependència econòmica del turisme en aquest districte ha estat devastadora en l’economia de Ciutat Vella.

Les mesures es perllongaran, en principi, durant 15 mesos i tindran una partida pressupostària de 2,5 milions d’euros.

Mesura de govern

Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19 és la resposta del districte de Ciutat Vella per afrontar la situació social i econòmica que la covid-19 està deixant al districte. Es tracta d’un pla, amb 120 mesures, que incidiran en tres eixos diferents: cures i drets socials, dret a la ciutat i model econòmic. Aquestes accions volen millorar les condicions de vida del veïnat, molt malmeses arran de la pandèmia.

El regidor de districte, Jordi Rabassa, aplaudeix que el pla de rescat té en compte les aportacions de veïns, entitats i grups polítics amb representació al mandat actual, ja que aquesta mesura de govern “vol ser un full de ruta per afrontar els efectes de la pandèmia al districte”.

No dependre tant del turisme

Amb aquesta mesura, segons RabassaCiutat Vella ha de ser un model de transició d’una economia intensiva de l’aprofitament dels beneficis del turisme cap a una economia diversa. Una economia que fomenti una ocupació de qualitat, una ocupació de proximitat i d’una economia que reverteixi en positiu als barris, que interlocuti amb ells i que no ens sigui aliena”.

Enfortir el comerç de proximitat

Es vol enfortir el comerç de proximitat. L’objectiu és que sigui sostenible i que fomenti la creació d’ocupació, per això es treballarà per una ocupació al sector de qualitat, formació i innovació tecnològica per als comerços.

Persones i necessitats

Es preveu, també, reforçar el sistema de cures, es posarà èmfasi en la salut mental. També s’acompanyaran iniciatives comunitàries que treballen per aconseguir aliments als veïns més necessitats.

Els feminismes, la infància i joventut, així com l’educació també s’inclouen en aquesta mesura que no s’oblida de l’habitatge. En aquest darrer tema es treballarà perquè la Generalitat accepti que al solar de Lluís Companys es faci habitatge social i equipaments.

Continuïtat en el temps

La vigència de la mesura de govern és de 15 mesos, però no es descarta la continuïtat en alguns dels temes que aborda. Per dur a terme aquesta mesura de govern, dotada amb 2,5 milions d’euros, el districte destinarà un equip de set persones que treballaran per afrontar bona part de les conseqüències de la pandèmia al districte.