Marc Serra, el nou regidor del districte de Sants-Montjuïc, assegura que coneix bé el territori i bona part del teixit associatiu, veïnal i comercial del districte. Juga amb avantatge, ja que, a més de regidor, també és veí del districte, del barri del Poble-sec. En les eleccions, s’havia presentat en el número nou de la llista de Barcelona en Comú i en el mandat anterior havia estat assessor del regidor Jaume Asens.

Accés a l’habitatge

Serra assegura que el districte comparteix amb la resta de la ciutat tres grans reptes – l’accés a l’habitatge, la seguretat i les desigualtats socials – però que Sants-Montjuïc també pot aportar-hi part de la solució. “Crec que a Sants-Montjuïc, en concret, tenim marge per fer créixer la capacitat d’habitatge social de la ciutat”, diu. Amb projectes com el de Can Batlló, el de la Marina del Prat Vermell o el de la Magòria, els barris del districte preveuen donar resposta a part de la necessitat d’habitatge a preus assequibles de la ciutat.

Pla de barris també al Poble-sec

En matèria de desigualtats socials, Serra dona per garantida al continuïtat del Pla de barris a la Marina i, tot i que encara no ho dona per fet, assegura que intentaran que el Poble-sec també es pugui beneficiar d’un pla de barris.  “Ampliem l’esforç en la lluita contra les desigualtats“, sentencia el regidor.

El pla estratègic de Montjuïc

Però Sants-Montjuïc també té reptes particulars com la implementació del pla estratègic de Montjuïc. Serra veu clar que la muntanya ha de respondre a un model de parc equipat i detecta la necessitat de crear una oficina que centralitzi la informació de tots els serveis de la muntanya. En aquest sentit, anuncia que seran continuistes amb els governs anteriors i  assegura que a mitjans d’octubre es reunirà el Consell del Parc, quan s’explicarà el Pla estratègic de Montjuïc i s’avançarà el calendari d’algunes de les actuacions previstes.