L’Ajuntament defineix les principals línies d’actuació del Pla de barris per a la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Aquests dos barris rebran 15,3 milions d’un pressupost que s’ha de repartir entre 16 sectors. Aquests diners es dedicaran a millorar els recursos educatius i l’accessibilitat de la zona i els projectes hauran de quedar enllestits d’aquí a dos anys, abans d’acabar el mandat actual.

Els projectes motor del pla són la creació d’un pol educatiu i d’un espai de capacitació professional, a més de la millora de l’espai urbà i l’accessibilitat. En aquest àmbit, és on s’han concretat més les actuacions. Una de les obres que més destaca és la instal·lació de dos ascensors per connectar el Polvorí  i la resta de la Marina, es tracta d’una demanda històrica dels veïns i que posarà fi a la separació del Polvorí, fins ara connectat amb rampes i escales.

Les obres per instal·lar els ascensors es posaran en marxa durant la primavera del 2018. En aquest període també  està previst que comenci la remodelació dels Jardins de la Mediterrània.

 

A l’estiu del mateix any, es preveu iniciar la construcció d’un Centre d’Atenció Integral als Jardins de Can Ferrero, que substituirà el centre de serveis socials actual. A més, durant els primers mesos de l’any, es construirà una pista de bàsquet en aquest mateix espai i es posaran en marxa dos locals al carrer de la Química, un per a entitats i l’altra per a joves. El barri té un dels índex de població jove més alt de la ciutat. Per això, també destaca el projecte per construir una pista de “skate”.

L’altre gran eix del pla, el de l’educació, es fonamentarà en dos pilars: un nou projecte educatiu a l’Escola Enric Granados, amb un nombre d’alumnes d’origen immigrant elevat, i una ampliació de les actuacions en l’educació en el lleure. Dins la creació d’un espai de capacitació professional, i per combatre el nivell d’atur elevat, la intenció és treballar en programes de foment de l’ocupabilitat i la formació professional, fer actuacions per lluitar contra la feminització de la pobresa i impulsar l’acompanyament en projectes d’economia social. També es farà un pla de dinamització del polígon juntament amb el Grup de Desenvolupament Econòmic de la Marina.

El pla també vol posar l’accent en la convivència i l’orgull de viure a la Marina i fer projectes de recuperació de la memòria històrica del barri. Amb la col·laboració d’entitats o iniciatives que ja treballen en aquest sentit, es vol promoure la redescoberta del barri i fer visible les aportacions de les dones.

La participació

El pla preveu diversos espais per participar activament en el de la Marina. Es tracta del grup impulsor, que formen veïns i entitats, i s’encarrega de fer el seguiment de l’execució del pla. També hi ha taules i grups de treball en què es concentraran les propostes del pla i es faran accions participatives perquè els veïns puguin dir-hi la seva directament.