mesa eleccions simulacre

La Junta Electoral Central accepta que es puguin designar suplents d’altres meses per poder constituir aquelles on s’hagin produït vacants. Els suplents, per tant, poden acabar formant part d’una mesa electoral en el mateix col·legi on han estat citats o en un “col·legi electoral proper”.

No hi haurà voluntaris a les meses electorals

La Junta Electoral Central ha donat resposta a les peticions de les juntes electorals provincials per a les eleccions del 14 de febrer i unifica els criteris per a la constitució de les meses. En una resolució publicada aquest dijous, la JEC accepta la proposta de la Junta Electoral de Barcelona de moure els suplents a altres meses. En canvi, s’exclou la possibilitat de solicitar voluntaris per completar les absències que es puguin produir a les meses.

En una altra resolució, la JEC també avala que es puguin instal·lar meses electorals a espais a l’aire lliure dins del centre de votació com, per exemple, al pati d’una escola, però no al carrer.

Quins són els criteris per constituir una mesa?

Segons els criteris publicats per la JEC, si el president de la mesa electoral no assisteix diumenge al col·legi electoral haurà de ser substituït en primer terme pels suplents i, en cas necessari, pels vocals.

Si tot i els suplents no és possible constituir la mesa, la Junta Electoral de Zona designarà lliurement les persones que han de constituir la mesa electoral”, i “fins i tot poden ordenar que en formin part algun dels electors que es trobi present al local”. Tot i això, diu el text, hauran de valorar les excuses que en aquest moment pugui presentar l’elector i, en particular, es tindrà en compte l’edat i altres circumstàncies que suposin un risc per a la seva salut”.

Entre aquestes opcions, la JEC recorda que una de les possibilitats per cobrir les vacants és la de “designar suplents d’altres meses electorals que s’hagin pogut constituir al mateix col·legi electoral o a un col·legi electoral pròxim”. Perquè això es pugui dur a terme es recorda que els suplents de qualsevol mesa electoral han de romandre al col·legi “fins que els sigui indicat”. També s’estableix que encara que es moguin de mesa, els suplents hauran de votar en la que estiguin inscrits inicialment, o bé a l’inici de la votació o bé desplaçant-s’hi en algun moment de la jornada electoral.

Si, malgrat tot, no és possible constituir una mesa a les 10 h, la Junta Electoral de Zona convocarà una segona votació en els dos dies següents.