El projecte de Baixos de protecció oficial, que va engegar l’Ajuntament per dinamitzar l’activitat econòmica a Ciutat Vella i lluitar contra la gentrificació, dedicarà els locals a espais a l’atenció a l’infrahabitatge per a persones en risc d’exclusió social i a la promoció de l’esport com a eina educativa, el teatre, la producció local i el reciclatge, entre d’altres.

El primer projecte guanyador és Oasiurbà, que crearà una oficina d’atenció a les famílies que puguin viure en un infrahabitatge i les assessorarà per fer-hi petites rehabilitacions o en suport legal al carrer de Sant Ramon, 6. Al local del costat, hi haurà Nou Horitzó, un espai d’atenció a la infància, dones i famílies, amb assessorament prelaborals, activitats diverses i grups d’autoajuda. Al mateix carrer s’hi obrirà una galeria d’art contemporani i artesania.

L’associació esportiva Ciutat Vella estarà al carrer de les Carretes, 29, i la seva tasca és fomentar l’esport a tots els col·lectius del districte i la formació per a joves com a tècnics especialitzats del món esportiu. El teatre especialitzat en titelles i ombres també tindrà un dels baixos municipals a disposició seva. El Gecko con Botas, al carrer de Francesc Cambó, treballa amb ONG i entitats educatives del Raval. The Post-Industrial Fashion Shop, al carrer dels Assaonadors, farà moda sostenible amb roba reciclada, i Nutcreatives (carrer d’en Robador) serà un estudi de disseny de productes d’economia circular.

El consistori ha adequat els locals per a cada activitat i els lloga per sota del preu de mercat. Els projectes que ofereixen serveis necessaris per al veïnat tindran un lloguer màxim de set anys, prorrogable a dos més. En els que no es dirigeixen només als veïns serà de cinc anys. El preu del primer any serà de vuit euros el metre quadrat, nou euros el segon any i 10 euros el tercer any. Després s’apujarà en funció de l’IPC.

Està previst que aquesta mesura s’inclogui en tots els locals de futurs edificis municipals, els que  ja ho són i s’estan rehabilitant i els que vagin quedant lliures.