L’Ajuntament obrirà locals buits de propietat municipal perquè s’hi instal·lin negocis destinats als veïns. En una primera fase, abans que acabi l’any, convocarà un concurs per a vuit locals, i en una segona fase, el 2019, se n’obriran sis més, tots a Ciutat Vella. Tindran prioritat els projectes de comerç de proximitat, els de serveis de cures i atenció a les persones, els de consum responsable i els projectes culturals. Es requerirà que el negoci tingui viabilitat econòmica i tindrà un seguiment de Barcelona Activa.

Les cessions dels baixos es faran de cinc anys per als qui ofereixin activitats necessàries per al veïnat, ja siguin productes o serveis, i de dos anys per als que siguin d’interès econòmic per a la zona. A més, també es vol potenciar la mobilització de locals privats tancats; en aquest sentit, ja hi ha converses amb 20 propietaris per si volen cedir-los a aquest projecte per obrir nous negocis. L’Ajuntament s’encarregarà de rehabilitar-los i farà d’intermediari entre l’arrendatari i el propietari. Una altra de les línies per aconseguir més espais és la dotació d’1,3 milions d’euros -en el marc del Pla de barris del Raval Sud i Gòtic Sud- per a l’adquisició de nous locals.

Amb aquesta mesura el govern municipal vol “posar fi al monocultiu de negocis” que hi ha a Ciutat Vella, amb una forta presència de restauració i negocis enfocats a aquest sector, i també frenar que els veïns acabin marxant de la zona. El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat que la ciutat “no es pot permetre tenir persianes abaixades” i ha fet una crida a recuperar negocis com ara peixateries, ferreteries o petits tallers de manufactura, ja que s’ha detectat que n’hi ha una gran mancança a Ciutat Vella.

Per la seva banda, la regidora del districte, Gala Pin, ha assegurat que aquesta mesura també és “una segona oportunitat” per als comerços arrelats al barri, que amb la nova llei d’arrendaments urbans, tot i ser negocis viables, no poden pagar el lloguer.