candidats eleccions 14 febrer dia 10 campanya

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer estan marcades per la pandèmia pel coronavirus. Davant la possibilitat que la crisi sanitària s’allargui molt temps, tots els partits proposen en els seus programes electorals mesures per la covid, és a dir, compromisos i ajudes per fer front a possibles rebrots però també a les conseqüències econòmiques que està deixant la pandèmia. Per exemple: tests massius, millora del rastreig, rebre assessorament extern d’experts, ajudes fiscals

A continuació et detallem algunes de les mesures per la covid que les formacions polítiques recullen en els seus programes per al 14-F en el context actual de pandèmia.

Cs: vacunes a tota hora i rastreig en farmàcies

 • Exigir al Govern espanyol un pla nacional de vacunació que unifiqui criteris d’actuació entre totes les comunitats autònomes i les faci treballar de forma coordinada.
 • “Reforçar” el personal sanitari per garantir que hi hagi vacunacions cada matí i tarda, inclosos els caps de setmana i els festius.
 • Fer tests massius amb cribratges i millorar el rastreig de contactes sumant-hi la col·laboració de les farmàcies.
 • Rebre assessorament extern d’experts sanitaris i evitar “ingerències polítiques” en la gestió de la pandèmia.
 • Fer una avaluació externa, tècnica i independent de la gestió de la crisi.

ERC: més finançament i garantia d’equitat

 • Incrementar el finançament del sistema sanitari.
 • Elaborar protocols i pautes amb “indicacions explícites i unívoques” que incorporin criteris ètics i garanteixin l’equitat.
 • Reforçar la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya amb mecanismes de control i avaluació d’acord amb la informació disponible.
 • Crear sistemes d’informació epidemiològica i de la resta de salut pública integrats amb la part clínica, ben estructurats i aprofitant tot el potencial de la digitalització i les noves tecnologies.
 • Incorporar la participació ciutadana i dels professionals en la “transformació de les polítiques públiques de salut”.

PDeCAT: millorar l’atenció psicològica

 • Ajudes econòmiques i millores fiscals per a treballadors afectats per la crisi sanitària.
 • Millorar i agilitzar l’atenció psicològica a infants i adolescents.
 • Garantir l’atenció sanitària a totes les persones migrants.
 • “Preparar protocols d’actuació” en funció dels indicadors sanitaris i epidemiològics.

Junts: reforçar les FFP2 i més llits hospitalaris

 • Escoltar i consensuar amb professionals i experts externs les mesures per controlar la pandèmia.
 • Fer tests d’antígens i PCR massius, incorporant les farmàcies en l’extracció de les mostres, i millorar el sistema de rastreig.
 • “Reforçar” l’ús de les mascaretes FFP2.
 • Millorar la inversió en recerca per aconseguir tractaments nous.
 • Incrementar la capacitat assistencial del sistema sanitari en cas de rebrot i millorar les condicions salarials dels professionals.

PSC: més llits i revertir retallades

 • Fomentar la participació de comunitats científiques i experts externs en la presa de decisions.
 • Assegurar la capacitat assistencial en el cas que es produeixi una altra ondada.
 • Fer més contractacions en el sistema sanitari.
 • Revertir les retallades en salut.
 • Millorar la capacitat de fer tests i de rastreig amb una planificació dels recursos humans i tecnològics.

ECP: més psicòlegs i rastreig públic

 • Doblar, com a mínim, el pressupost en salut pública.
 • Revertir les retallades en salut.
 • Incrementar “suficientment” la dotació de psicòlegs a l’atenció primària.
 • No externalitzar el rastreig de contactes de casos positius.
 • “Reforçar i dotar de majors capacitats” els mecanismes de coordinació en salut pública i epidemiologia a escala europea.

PPC: mecanismes nous per garantir material

 • “Reforçar” l’atenció primària.
 • Establir mecanismes nous de provisió de materials i equips sanitaris en cas de rebrot.
 • “Dignificar” les condicions laborals i salarials dels professionals sanitaris.
 • Anar més enllà en les ajudes fiscals als sectors econòmics i treballadors afectats per la pandèmia.

CUP: control de la farmacèutica i taxa de la covid

 • Garantir el material necessari per als professionals que atenen persones amb covid-19: EPI, gel hidroalcohòlic i respiradors.
 • Proveir el nombre necessari de llits hospitalaris de gestió pública preparats per atendre malalts.
 • Fer proves massives de PCR, amb transparència en els criteris de realització.
 • Assumir el control de la indústria farmacèutica per a les proves diagnòstiques.
 • Impulsar una taxa de la covid a les grans fortunes per finançar tota la despesa causada per la pandèmia.

Vox: mascaretes gratuïtes i més rastreig

 • Fer tests massius.
 • Garantir mascaretes gratuïtes per a tothom.
 • Reforçar el rastreig de contactes.
 • “Reforçar” l’atenció primària.
 • Anar més enllà en les ajudes fiscals per als sectors afectats per la pandèmia.