Camions i màquines han entrat a treballar ja en els primers carrers que es convertiran en eixos verds de la superilla de l’Eixample. Són els carrers de Rocafort, del Comte Borrell, de Girona i sobretot el del Consell de Cent, principal artèria del projecte i on són més evidents per ara les feines inicials.

El primer que s’hi ha fet ha estat retirar els bancs de formigó que es van instal·lar el maig del 2020 en la calçada, en l’espai guanyat per als vianants arran del desconfinament. L’ampliació de la vorera es va senyalitzar amb pintura groga (el que es coneix com a urbanisme tàctic), però l’Ajuntament va decidir col·locar-hi més tard els bancs per evitar l’estacionament de vehicles a la zona de vianants.

Rastre dels bancs de formigó al carrer del Consell de Cent després que s’hagin retirat

Bancs polèmics

L’ús d’aquests elements va generar crítiques de motoristes i partits com JxC o el PP. Una investigació sobre els riscos que comportaven no va prosperar finalment després que la fiscalia n’arxivés les diligències.

A més de treure els bancs, els primers treballs de la superilla també han significat la desaparició de la pintura sobre l’asfalt. Amb el nou projecte, el model provisional que ha funcionat durant dos anys serà substituït per una plataforma única, és a dir, calçada i vorera quedaran anivellades amb prioritat per a vianants i bicicletes i l’asfalt deixarà pas a paviments com el panot o el granit.

Treballs sobre l’asfalt del carrer del Consell de Cent per eliminar la pintura tàctica