obres superilla eixample

Aquest dimarts, 16 d’agost comencen les obres de la superilla de l’Eixample. Els treballs serviran per implementar els quatre eixos verds i les quatre places previstes, amb l’objectiu de pacificar la zona i reduir l’espai i el pas de vehicles privats. A partir d’aquest moment, pot quedar tallat el trànsit de pas als carrers del Consell de Cent, de Rocafort, del Comte Borrell i de Girona.

L’actuació vol convertir els carrers pensats per als cotxes en eixos verds pensats per als vianants. Per això, s’invertiran les prioritats i els usos. Amb aquesta transformació, segons l’Ajuntament de Barcelona, es guanyaran 58.000 m2 d’espai públic a l’asfalt i es multiplicarà per 12 el verd dels carrers.

Ja hi ha canvis en el trànsit a la superilla de l’Eixample

Coincidint amb les obres, el trànsit es reordena i s’adapta la mateixa configuració que quedarà quan la superilla de l’Eixample estigui enllestida, previsiblement el primer trimestre del 2023. D’aquesta manera, es diu adeu al trànsit de pas als carrers del Consell de Cent, de Rocafort, del Comte Borrell i de Girona, en els trams inclosos a la superilla. Només hi poden accedir els veïns i els vehicles d’emergències i de serveis.

Obligatori el gir cap a la dreta

Els pocs cotxes i motos que vulguin entrar a la superilla a partir d’ara no podran fer dos trams de carrer seguits en línia recta perquè, quan arribin a una cantonada, estaran obligats a tombar cap a la dreta. Pel que fa a les futures places, tampoc no es podran creuar com fins ara: en aquests casos, els vehicles tambñe estaran obligats a girar.

A això cal sumar que la velocitat queda limitada a 10 km/h. Aquesta configuració és la mateixa que ja hi ha a la superilla del Poblenou i a la de Sant Antoni.

Com quedarà la superilla de l’Eixample?

Un cop acabin les obres, els vianants tindran prioritat absoluta en els eixos verds de la superilla de l’Eixample i a les quatre places que es crearan, que seran sense asfalt, amb un panot renovat i porós, i amb més vegetació. Ara bé, en alguns punts s’optarà pel granit per identificar equipaments, llocs singulars o edificis patrimonials.