L’Eixample guanyarà quatre places noves amb el projecte de la superilla Barcelona que impulsa l’Ajuntament. Estaran situades a les cruïlles del carrer de Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona. El canvi més visual és la desaparició de l’asfalt i l’expansió de la vegetació en uns espais que seran de prioritat per als vianants. Les obres començaran el juny i s’allargaran vuit mesos fins al primer trimestre del 2023.

Dues de les quatre places, les de Rocafort i Enric Granados, tindran més zones enjardinades i arbrat, mentre que les de Girona i Comte Borrell es convertiran en espais cívics amb activitats. El pressupost per crear les quatre places és de 4,5 M €.

Així serà la superilla de l’Eixample

Plaça de Rocafort

L’asfalt de la cruïlla de Consell de Cent amb Rocafort se substituirà per una plaça on es potenciarà l’espai verd. El projecte, elaborat per Estudi 08014, pretén crear una zona “per gaudir de la natura”.

Plaça del Comte Borrell

Els arquitectes Clara Solà, Albert Casas i Frederic Villagrasa han dissenyat una plaça arbrada a la cruïlla de Consell de Cent amb Comte Borrell. D’entre les dues tipologies de plaça, aquesta planteja una idea de plaça més cívica amb més espai lliure i menys verd.

Plaça d’Enric Granados

La plaça que sorgirà a l’encreuament de Consell de Cent amb Enric Granados serà la més enjardinada de les quatre. El projecte, redactat pels estudis GPO Ingenieria i Land Lab, preveu instal·lar-hi un gran jardí amb zones d’estada. Es vol donar continuïtat al jardi del Seminari Conciliar de Barcelona, ubicat en una de les cantonades.

Plaça de Girona

Els estudis Under Project Lab i Bopba Arquitectura han pensat un espai dedicat a les activitats socials i el joc infantil. La plaça estarà ubicada a la cruïlla de Consell de Cent amb Girona, on també hi ha una sortida de metro.