Bicing elèctric

Des que a finals del 2018 es va iniciar la transformació del Bicing, el servei ha guanyat en un any 11.000 usuaris nous, fins a arribar als 113.796, i ha augmentat l’ús un 9 %. Aquestes xifres es deuen, en part, als ciclistes que s’hi han inscrit atrets pels vehicles elèctrics. Precisament, la bicicleta elèctrica té una mitjana de nou usos al dia i al seu damunt s’hi fan al voltant de 739 km al mes; en canvi, la mecànica registra sis usos diaris i els ciclistes no en fan un ús tan intensiu: 338 km mensuals.

Aquestes dades han fet decantar el repartiment de les bicicletes: tot i que inicialment havien de ser 6.000 bicicletes mecàniques i 1.00o d’elèctriques, finalment se n’activaran 5.000 i 2.000, respectivament. A més, com que els vehicles comparteixen el mateix xassís, des del consistori ja han informat que, si continua la demanda, les bicicletes es poden reconvertir en elèctriques.

Pel que fa a les xifres globals, l’any 2019 es van registrar 1.161.847 usos del Bicing, que suposen 50.800 trajectes al dia: un augment de 1.000 trajectes diaris més que el 2018.

De casa a la feina: el recorregut estrella

El perfil d’usuari del Bicing és una persona d’entre 25 i 34 anys, que utilitza el servei, sobretot, per traslladar-se des de casa fins al lloc de feina, principalment amb bicicleta elèctrica. Les dades també revelen que es fan d’un a cinc usos a la setmana i que hi ha més usuaris homes (53,8 %) que dones (46,2 %).

El Bicing arriba per primera vegada a 11 barris perifèrics

La cobertura del Bicing s’amplia i estrena estacions a 11 barris de la ciutat, la majoria zones perifèriques amb forts pendents. En total s’hi instal·laran 22 estacions. Aquesta ampliació territorial forma part de la segona fase de desplegament del nou Bicing.