La DGT va crear les etiquetes ambientals per classificar els vehicles, segons l’impacte mediambiental de les seves emissions. Els conductors dels vehicles més antics i contaminants no tenen cap etiqueta ambiental i, per tant, no podran entrar dins de la zona de baixes emissions de Barcelona a partir de l’1 de gener del 2020. L’ordenança, però, preveu una autorització diària (24 hores) per circular-hi en casos puntuals. T’expliquem què has de fer per aconseguir-la.

Com sol·licitar l’autorització especial diària?

Per sol·licitar l’autorització diària que permet circular dins la ZBE als vehicles que no disposin de l’etiqueta ambiental, caldrà que primer estigui donat d’alta al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres autoritzats de l’AMB. Quan vulguis entrar en la ZBE, caldrà que demanis l’autorització abans de les 23.59 hores el dia anterior. Aquest permís es pot sol·licitar un màxim de 10 dies a l’any.

Què és el Registre metropolità de vehicles?

És l’eina que s’ha habilitat perquè els conductors puguin demanar un permís per entrar a la ZBE. Està operatiu des del 15 de novembre.

Quins vehicles estan exempts encara que no tinguin distintiu ambiental?

Poden circular sense restriccions, encara que no tinguin etiqueta ambiental de la DGT, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (VPMR), els serveis d’emergències (policia, bombers i ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic i funerari).