Tornado Port Barcelona
Imatge del tornado del Port, el 8 de setembre de 2019

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) estrena una eina d’avisos de temps violent. Es tracta d’alertar, la població en general i els professionals i aficionats meteorològics ens concret, de la possibilitat que es produeixin fenòmens meteorològics de caràcter convectiu, que poden desencadenar en danys materials importants o posar en risc la vida de les persones.

Quins fenòmens meteorològics comporta el temps violent?

S’entén per temps violent, per exemple, una pedregada. La pedra té més de dos centímetres de diàmetre i pot provocar desperfectes greus a l’agricultura, edificacions i automòbils. A Barcelona és difícil veure-hi pedra. De calamarsa, de mida més petita que la pedra, sí que n’hi ha hagut recentment, com la del febrer de l’any passat.

Els tornados i mànegues també comporten temps violent, com el que es va generar a Barcelona el 8 de setembre i va provocar alguns danys al port.

Esclafits i ratxes de vent de més de 25 m/s, o el que és el mateix, 90 km/h, associades a tempestes, també entrarien dins de la denominació de temps violent. Un exemple d’aquest fenomen el trobem a Badalona, el setembre del 2016.

Observació de les descàrregues elèctriques

Els avisos de temps violent seran possibles gràcies a les observacions i el seguiment de les descàrregues elèctriques. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya disposa d’una Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques i quan els professionals detecten un increment sobtat d’aquestes descàrregues es produeix el que s’anomena “lighting jump”. Llavors existeix una certa probabilitat que durant la trajectòria de la tempesta es registri algun dels fenòmens meteorològics descrits anteriorment i s’emetran els avisos de temps violent. Aquests avisos tindran una vigència de dues hores des del moment d’emissió i afectaran una zona determinada.

Com serà el mapa d’avís de temps violent?

Els mapa d’avís de temps violent mostrarà la probabilitat que algunes comarques es puguin veure afectades per la trajectòria de la tempesta, prevista en funció de la informació del radar meteorològic i de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques. Els graus de probabilitat que es mostraran seran:

  • Probabilitat alta (més del 70 %): es marcarà la comarca afectada amb color vermell.
  • Probabilitat mitjana (entre 30 i 70 %): es marcarà la comarca amb color taronja.

Els metoròlegs del Servei Meteorològic de Catalunya especifiquen que, si bé és cert que el mapa d’avís de temps violent marcarà diverses comarques, el fenomen de caràcter violent sovint afectarà un o alguns municipis, ja que es tracta de fenòmens molt locals. Aquesta eina ha estat possible gràcies a la tesi doctoral de la meteorològa Carme Farnell “Anàlisi, diagnosi i predicció d’episodis severs a Catalunya. Focalització en les pedregades del Pla de Lleida”, que va realitzar amb el suport del Meteocat.

mapa temps violent