El Grup de Treball del Verd i la Biodiversitat, de Barcelona + Sostenible, impulsa un manifest per  renaturalitzar Barcelona. Afirma que “la covid-19 ha fet evident que la crisi sanitària i la crisi ecològica van juntes. Ara que repensem la ciutat, el verd urbà és vital per fer ciutats regeneratives, saludables i, sobretot, resilients per al futur”.

Manifest #RenaturalitzemBCN

El Grup de Treball del Verd i la Biodiversitat vol tenir incidència en les polítiques públiques per naturalitzar la ciutat, gràcies signatures ciutadanes. Afirma que el desplegament de mesures que potenciïn el verd i la biodiversitat urbanes és una intervenció essencial de salut pública i, fins aquest dilluns al matí, ja han obtingut el suport d’un total de 74 organitzacions i 54 persones a títol individual.

El manifest fa diverses propostes que s’estructuren en quatre àmbits: plans i estratègies, economia i finances, legislació i normativa i governança. Algunes de les moltes propostes que volen impulsar són:

  • Enverdir els equipaments públics de la ciutat com centres educatius, centres de salut, centres cívics, centres esportius i centres de gent gran.
  • Seguir desplegant el programa superilles, com una oportunitat per augmentar verd i reduir la mobilitat en vehicle privat.
  • Apostar per espècies de flora autòctona en els espais verds i per potenciar els arbustos i les praderies en detriment de les zones de gespa amb alt cost de manteniment.
  • Abandonar els tractaments químics de síntesi en jardineria.
  • Fer complir l’obligatorietat d’identificar amb un xip i obligar a esterilitzar tots els animals de companyia. A més, prohibició de venda de cadells de gossos i gats.
  • Destinar almenys el 0,5 % de l’IBI per crear un fons de finançament de projectes de verd i biodiversitat.
  • Crear incentius fiscals a la iniciativa privada per fomentar i protegir el verd i la biodiversitat, com la reducció d’impostos municipals per ampliar el verd en les zones de treball.