La majoria del diòxid de nitrogen (NO₂) que respirem diàriament a la nostra ciutat és generat per nosaltres mateixos. Aquest gas contaminant es forma en processos on té lloc la combustió com ara en la calefacció o a la cuina, però la majoria del NO₂ que respirem als nostres carrers prové, bàsicament, dels vehicles de motor.

El NO₂ està relacionat amb una incidència superior de presentar problemes respiratoris. És per això que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en recomana una mitjana anual que no superi els 40 µg/m3, per bé que es permet superar en franja horària els 200 µg/m3 fins a un màxim de 18 cops anuals.

Ara bé, d’ençà que es van posar en marxar les mesures de confinament per minimitzar la crisi sanitària del coronavirus, s’ha vist una clara disminució de les concentracions de NO₂ a Barcelona. En alguns casos, aquesta davallada de la pol·lució va ser a causa de les condicions meteorològiques que van ser favorables a la dispersió dels contaminants, com ara la pluja o el vent. Però en general s’ha pogut observar com els nivells de contaminació, amb ajuda dels dispersants o no, s’han mantingut a ratlla.

I en altres ciutats europees, què hi trobem?

Els gràfics adjunts en aquest article i els resultats formen part d’un estudi que ha realitzat per Lobelia Earth i KNMI.

En el cas de Madrid, s’observa un patró molt similar a Barcelona. Es pot apreciar com hi ha una clara disminució de la concentració de NO₂ respecte als dies previs al confinament. Les dades estudiades suggereixen una reducció superior al 40 % durant l’estat d’alarma.

Si ens fixem en altres punts d’Europa, la situació presenta dos patrons diferents. En algunes ciutats sí que s’hi observa una reducció dràstica de la pol·lució, com per exemple Milà, Brussel·les o París, amb uns valors similars a Barcelona i Madrid, amb reduccions per sobre del 30 %.

Ara bé, en casos com Bucarest, Londres o Amsterdam, la qualitat de l’aire no s’hi ha vist tan afectada. En aquestes ciutats l’efecte del confinament és menys visible. Aquesta explicació té a veure amb el temps que hi ha fet en aquests indrets. De fet, als gràfics es pot observar com sí que hi ha una disminució de les concentracions de NO₂ durant el confinament (línia groga), però les condicions meteorològiques que hi ha hagut al llarg del confinament també han ajudat a dispersar els contaminants (línia negra). És per això que no s’hi observa una reducció tan marcada, ja que la qualitat de l’aire ha estat de totes maneres bona o moderada.

En tot cas, amb caràcter general, es pot observar com les mesures de confinament han ajudat clarament a reduir la contaminació a totes les ciutats, ja que el poc trànsit rodat, principal focus de pol·lució, ha mantingut a ratlla els contaminants.

Contaminacó NO2
Contaminació de NO2 en ciutats europees abans i durant el confinament. Font: Bas Mijing, KNMI, Lobelia