cues gent supermercat
Foto: Xavi Calvo

Després d’un mes d’estat d’alarma pel coronavirus, el dia a dia dels ciutadans ha incorporat costums nous. Anar a comprar implica ara fer cua al carrer per poder entrar al supermercat i posar-se guants abans d’accedir-hi.

Per incrementar la seguretat i minimitzar el risc de contagi entre compradors i personal de les botigues, l’Ajuntament ha acordat amb el sector alimentari un decàleg de bones pràctiques.

10 consells per als compradors

1. Seguir i respectar les instruccions i les recomanacions que han implementat els establiments per garantir una compra segura.

2. Ser comprensius i solidaris amb les mesures implantades per les empreses pel que fa a la priorització de la compra de determinats col·lectius.

3. Anar a comprar, si és possible, individualment; no en família, en grup o amb criatures.

4. Evitar tant com sigui possible que les persones grans, amb malalties cròniques o vulnerabilitat es desplacin a comprar.

5. Planificar correctament la compra dels productes d’alimentació i primera necessitat per evitar desplaçaments innecessaris i fer-la en el temps mínim imprescindible amb l’ajuda d’una llista de la compra.

6. Reduir la freqüència dels desplaçaments fent compres més grans, però sense acaparar productes més enllà de les necessitats reals, ja que el subministrament de productes de primera necessitat està garantit.

7. Fer el pagament de la compra preferentment per mitjans electrònics (targetes de crèdit o mòbil) i evitar el contacte amb diners físics.

8. Anar als establiments en franges horàries i dies repartits, per evitar concentracions.

9. Mirar de fer comandes col·lectives: que una mateixa persona pugui efectuar la compra de la seva comanda i la d’altres persones que li hagin encarregat.

10. Recordar que les persones que treballen en el sector alimentari estan prestant un servei essencial. Gràcies a l’esforç i compromís de totes aquesta gent podem gaudir d’un bon abastiment en tot moment.

El decàleg dels comerços

Els establiments també han hagut d’adaptar la manera de treballar aquests dies. Aquests són els 10 consells per oferir una compra segura:

1. Reservar una franja horària de compra per als col·lectius de gent gran, persones vulnerables (com dones embarassades o persones amb mobilitat reduïda) i per a personal acreditat dels col·lectius que presten serveis essencials (sanitaris, policia, personal d’atenció social i bombers).

2. Donar prioritat d’entrada, d’accés als productes, de pagament o en qualsevol altre moment als col·lectius esmentats a l’apartat anterior. Així mateix, que la comunicació d’aquesta priorització sigui visible.

3. Donar servei, dins les possibilitats de cada empresa, a la clientela de venda a distància (en línia, click&collect, drive, per telèfon, WhatsApp o altres canals) i de repartiment a domicili, prioritzant les persones que tinguin especials necessitats i els col·lectius vulnerables. Així mateix, establir, quan sigui possible, unes hores preferents de recollida de la compra feta a distància.

4. Posar a disposició dels clients per usar a les botigues productes com gels desinfectant, guants, paper i papereres obertes o amb pedals. Aquestes mesures no són necessàries en els establiments on els clients no han de tocar els productes a la venda. Resulta recomanable en aquest punt la ‘Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial’, publicada pel Ministeri de Sanitat.

5. Posar mesures de protecció per als treballadores, com ara mascaretes, guants, mampares de separació, ulleres, gel desinfectant i distàncies de treball entre els treballadors i entre aquest personal i els clients.

6. Amb les recomanacions realitzades per les autoritats sanitàries, respectar els aforaments màxims recomanats normativament per aquesta situació excepcional.

7. Senyalitzar les distàncies mínimes a les cues, d’acord amb les prescripcions de la normativa present.

8. Establir punts de recollida concrets allà on sigui possible.

9. Adaptació dels horaris comercials per poder reposar adequadament els productes i desenvolupar les tasques de prevenció de riscos als treballadors  i a les persones compradores.

10. Col·laborar en la mesura del possible amb el Banc dels Aliments i entitats benèfiques certificades per Benestar Social.