mascaretes i guants

La crisi del coronavirus ha multiplicat per sis el nombre de residus sanitaris de baix risc, com ara les bates o les mascaretes. Durant el mes d’abril, l’Agència de Residus de Catalunya ha arribat a comptabilitzar 1.776,81 tones d’aquesta mena de residus, procedents de centres hospitalaris i d’altres, com hotels medicalitzats. Aquesta xifra representa la meitat dels que es generen habitualment en un any sencer.

Segons indica l’Agència, l’impacte de la covid-19 en la generació de residus ha fet “necessari habilitar les plantes de valorització energètica de residus municipals que han absorbit  la gestió de l’escreix”. De fet, a les incineradores de residus municipals s’hi han destinat 1.170 tones, durant aquest mes d’abril.

Les 606,25 tones restants han estat tractades per les empreses gestores autoritzades. Han emprat un procediment conegut com a autoclau, en què els residus se sotmeten a unes condicions de temperatura i pressió suficients per provocar la seva esterilització, mitjançant la injecció de vapor d’aigua.