Fins a 3.900 apartaments turístics de la ciutat deixen d’oferir-se com a lloguer vacacional i passen al mercat de lloguer residencial. Així ho afirma la patronal del sector a Barcelona, Apartur. Això representa un 40 % del total (9.600) de pisos turístics que hi ha censats, després de fer un estudi per analitzar l’impacte de l’emergència del coronavirus en aquest sector.

S’espera una caiguda de preus als nivells de la crisi del 2008

Segons el president d’Apartur, Enrique Alcántara, s’espera que quan puguin reobrir els apartaments turístics hi predomini “el turisme familiar i els pisos turístics garanteixin el distanciament social millor que qualsevol altre modalitat d’allotjament”. Alcántara explica que la crisi actual provocarà una caiguda dels preus similars als de la crisi del 2008.

Apartur espera mantenir els 5.000 llocs de feina directes i indirectes que genera el sector. Per això, demana que els turistes optin per a aquest tipus d’allotjament des de “l’oferta reglada i evitin la proliferació de nous allotjaments il·legals”.

Opten per incorporar locals comercials en planta baixa i oficines buides

Des de l’organització esperen que arran de la crisi que deixarà el coronavirus es puguin incorporar com a nous pisos turístics els “locals comercials en planta baixa i les oficines ubicades en blocs de pisos que quedaran buides”. També consideren una bona opció integrar els “més de 10.000 habitatges buits que hi ha a Barcelona”.

Mentrestant, la patronal ha posat a disposició del personal sanitari i de residències fins a 250 pisos turístics gratuïts.