L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dut a terme un estudi del fons marí de les platges del riu Besòs. Concretament als municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat.

Què passa sota l’aigua i què afecta la regressió del litoral?

L’estudi donarà la topografia de la zona del fons marí que té més importància per a l’impacte sobre el litoral. D’aquesta manera, es busca trobar indicadors que permetin dur a terme actuacions futures que limitin la regressió del litoral en un futur.

Una barca equipada amb sondes sonores, GPS i un topògraf han pres mesures durant més d’una setmana des d’1,5 m de fondària fins als 15 m, en un tram que va dels 400 als 500 m des de la línia de la costa. També un dron aquàtic ha ajudat en aquestes tasques.

estudi batimetria AMB Besòs
Un dron ha ajudat en les tasques. Foto: AMB

La idea és obtenir una topografia que permeti entendre, entre altres coses, com actuen els temporals de mar al fons del mar, com afecten les platges, quins recursos ofereix el fons marí per protegir-nos i quines actuacions es poden fer per evitar aquesta regressió.

Com a exemple, al desembre es van presentar els resultats preliminars de les platges de Gavà-Viladecans, en què les batimetries van permetre descobrir una barra natural de sorra d’1,5 m d’altura a 200 m de la costa mar endins disposada al fons marí durant 20 km (del delta del Llobregat fins a les botigues de Sitges) que apaivaga de manera natural els efectes dels grans temporals de mar en aquest tram situat al sud de Barcelona.

Una estudi coordinat amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona

Aquest estudi del fons marí està coordinat també amb l’Ajuntament de Barcelona, que s’encarrega de fer el mateix estudi però del litoral de Barcelona ciutat, i també el Port de Barcelona, que fa les tasques al sud de la desembocadura del Llobregat.

El resultat final obrirà les portes a poder actuar per mitigar la regressió del litoral, sabent no només el que passa a terra sinó també les dinàmiques i processos del que passa mar endins.

La cartografia final serà pública i visible per a tothom al portal de l’AMB.