Entre el 15 de maig i el 15 de setembre el Departament de Territori i Sostenibiliotat proporcionarà informació pública dels nivells d’immissió d’ozó troposfèric. L’ozó es troba de manera natural a l’atmosfera i la seva concentració és màxima a uns 20 quilòmetres d’altura. És l’anomenada capa d’ozó, que ens protegeix de les radiacions ultraviolades, és a dir, els raigs UVI i que aquests dies podrà ser molt elevat. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu registres de 9 i tot el que superi un UVI de 10 ja es considera extrem.

D’altra banda, també hi ha ozó a la capa de l’atmosfera més propera a la superfície terrestre, l’anomenada troposfera, que té uns 10 quilòmetres d’altura. És aquest l’ozó troposfèric i el que la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) en fa seguiment, ja que és perjudicial per a la salut.

Llindars d’ozó permesos

El llindar d’ozó troposfèric que obliga a informar a la població és de 180 µg/m3 en una hora. A partir dels 240 µg/m3 en una hora ja es considera que cal alertar a la població, és a dir, transmetre aquesta informació a diferents entitats perquè puguin informar sobre quines activitats, amb caràcter preventiu, caldrà evitar.

També s’activen avisos preventius en cas que els models de predicció indiquin nivells moderadament elevats durant les properes hores i, a banda d’incloure l’estat dels nivells d’ozó troposfèric, també inclouran les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

L’ozó pot provocar diversos efectes adversos a la salut, com tos, irritacions a la faringe o al coll, als ulls, dificultats respiratòries o disminució del rendiment. Les persones que pateixen malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les embarassades són els col·lectius més vulnerables.

Aplicació AireCat

L’aplicació mòbil AireCat és l’aplicació oficial de la Generalitat de Catalunya que permet conèixer la qualitat de l’aire mesurada amb les estacions de la XVPC. S’informa del pronòstic de la qualitat atmosfèrica del dia en curs i els propers dies i es poden rebre notificacions filtrades per zona i tipus de contaminant.

També es pot estar informat a través de la web Vols saber què respires? o el compte de Twitter @mediambientcat i l’etiqueta @ozóCAT