El govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat la fase de preemergència per sequera a l’àrea de Barcelona, al sistema Ter-Llobregat. Ho ha decidit després que els darrers mesos l’estat dels embassaments no hagi millorat. Es tracta d’un estadi intermedi abans de l’emergència, que s’activa quan els embassaments arriben al 16 % de la capacitat. Hores d’ara encara no s’ha arribat a aquest llindar —són al 18 %— però la intenció és avançar les restriccions per combatre la falta d’aigua.

La declaració afectarà 202 municipis de 14 comarques, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i Girona. Es tracta de l’àmbit on viuen més persones i on hi ha més concentració d’activitat comercial i industrial.

Des de febrer ens trobàvem en la fase d’excepcionalitatEl Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) estableix diverses etapes i la d’emergència és l’última que hi ha prevista. La de preemergència s’entén com un estadi de transició abans d’arribar a aquesta última. Segons el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, “el moment és molt crític, som davant d’una emergència nacional”. I, en aquesta línia, ha fet una crida a tot el país, ciutadania i totes les activitats econòmiques del país, “perquè ens posem tots en mode emergència“.

Quines restriccions s’aplicaran en l’estadi de preemergència?

En aquesta fase de preemergència es passarà d’un màxim de consum d’aigua de 230 litres per persona i dia a 210. Així mateix, les restriccions seran pràcticament les mateixes que en l’estadi d’excepcionalitat:

 • Reg de zones verdes i jardins, públics i privats: queda prohibit, amb caràcter general. L’excepció seran els camps d’esport federat —aquesta sí que és una novetat—, on es passarà de 450 metres cúbics per hectàrea i mes, a 200 metres cúbics per hectàrea i mes. També es permet el reg de supervivència d’arbres de nit i amb gota a gota.
 • Piscines: queda prohibit omplir totalment o parcialment qualsevol tipus de piscina d’ús privat o familiar.
 • Prohibit omplir total o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements d’ús estètic de l’aigua.
 • Prohibit netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable, ja siguin públics o privats.
 • Vehicles: només es podran netejar vehicles als establiments comercials que es dediquen a això que disposin d’un sistema de circulació d’aigua.
 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40 % o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
 • Reducció del 15 % dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15 % en usos assimilables a urbans i 50 % en reg).

Quines restriccions més s’aplicaran si es passa a emergència?

L’objectiu de la fase de preemergència és la d’allargar el màxim possible l’entrada a la fase d’emergència. Si s’entra en aquest estadi final, el govern sí que alerta que les restriccions es notaran més i afectaran totes les activitats i la ciutadania. En aquest sentit, pel que fa al consum d’aigua (domèstic i de qualsevol altre tipus), el pla planteja una altra reducció del consum i marca els següents topalls, en funció de la gravetat de la fase d’emergència.

 • Emergència I: es preveu un topall màxim de 200 litres per persona i dia.
 • Emergència II: un topall màxim de 180 litres per persona i dia.
 • Emergència III: el més restrictiu, amb un topall de 160 litres per persona i dia.

Segons les últimes dades (de gener a octubre del 2023), Barcelona està per sota de dos dels tres topalls, amb un consum mitjà de 173 litres per persona i dia (comptant el consum domèstic, industrial, comercial i de serveis municipals). Per tant, l’activació de la fase d’emergència per sequera no implicaria restriccions d’aigua a les aixetes de casa de forma automàtica. Només n’hi hauria si l’Àrea Metropolitana prengués la decisió de rebaixar la pressió de l’aigua o de tallar el servei durant un nombre d’hores concret.

La normativa de l’ACA determina, a més, que les administracions locals poden establir limitacions o prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques o privades i en espais lúdics a través dels seus plans d’emergència.

Aigües de Barcelona, preparada per a baixades de pressió

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha desaconsellat més d’una vegada tallar completament el servei d’aigua a Barcelona perquè les canonades podrien patir fissures. Per això sempre s’ha mostrat més partidari de la rebaixar-ne la pressió, si cal aplicar restriccions al consum d’aigua a les llars i als comerços. De fet, Aigües de Barcelona ha provat amb èxit la reducció de la pressió. I assegura que “la xarxa està preparada”.  

La companyia va fer les proves durant dos mesos en diferents punts, també de la ciutat de Barcelona, i assegura que no hi va haver afectacions ni ho van notar els usuaris.