contaminació Barcelona des de Observatori Fabra
Contaminació a Barcelona un dia de 2019 Foto: Alfons Puertas

Un estudi recent de la Harvard T.H. Chan School of Public Health (l’escola de salut pública de la Universitat de Harvard de Boston, Massachusetts) suggereix que les persones que emmalalteixen per covid-19 i que viuen en llocs altament contaminats tenen més possibilitats de morir.

Una mostra de més 3.000 comtats

L’estudi, fet íntegrament als Estats Units, ajustava per a més de 3.000 comtats la situació socioeconòmica i les condicions meteorològiques i climatològiques, així com les de població, de manera que es pogués estudiar el lligam entre mortalitat per coronavirus i l’exposició de la persona a partícules fines, les anomenades PM2,5 (partícules en suspensió de menys de 2,5 micres), molt més fines que les conegudes PM10 i que ja s’ha demostrat que són altament perjudicials per a la salut, sobretot amb problemes cardiovasculars i circulatoris.

Les PM2,5, nocives per a la salut

Les PM2,5 són un tipus de partícula molt nocives que expulsen els motors de combustió dels cotxes i les motos, i és el que analitza l’ASPB en el seu informe sobre la qualitat de l’aire. Segons aquest informe, la mitjana de PM2,5 a Barcelona durant el 2018 va ser de 14 µg/md’aire, per sobre dels 10 µg/md’aire que recomana l’OMS.

El resultat de l’estudi americà indica que una persona que hagi viscut durant dècades en un comtat on hi hagi una exposició clara a les partícules PM2,5 té fins a un 15 % més de possibilitats de morir si emmalalteix per coronavirus que una persona que hagi viscut en un espai amb només 1 unitat menys de PM2,5.

Dit d’una altra manera. El risc de mortalitat per coronavirus podria augmentar en fins a un 15% per cada unitat de PM2.5 que pugem.

Els països més contaminats, els més afectats?

L’estudi indica, també en la mateixa línia, que seran els països i les zones amb més contaminació de base els que patiran un nombre més alt d’hospitalitzacions i probablement també de morts, i que, per tant, seran els llocs on s’haurien de dedicar més esforços.

Cal remarcar que l’estudi compara la contaminació de base i no l’actual. És a dir, per a l’estudi, no serveix de res que els nivells de qualitat de l’aire siguin ara excel·lents, sinó que té en compte l’exposició passada, durant tots els anys de vida d’una persona.