Més o menys tothom té clar què volen dir en línies generals les banderes de colors que hi ha a les platges: la verda ens indica que tenim via lliure per gaudir del mar, la groga reclama atenció i la vermella no permet el bany. Els colors, però, també ens poden indicar altres qüestions relacionades amb la platja com l’estat de l’aigua, la sorra, la meteorologia o qualsevol aspecte que faci referència a la seguretat i la higiene.

Bandera verda a les platges: gaudeix del bany

La bandera verda indica que podem gaudir del bany sense problemes perquè l’estat del mar és tranquil i sense perill o risc aparent per a la integritat de les persones. A més, la qualitat de l’aigua i l’estat general de la platja són bons i no es detecten situacions de risc per a les persones.

Bandera groga a les platges: precaució a l’hora de banyar-se

La bandera groga ens diu que hem d’estar alerta i tenir precaució quan ens banyem. Entre les raons per les quals s’hissa hi ha la presència d’onades que compliquen el bany, de fins a un metre i mig d’alçària. També es fa servir quan hi ha corrents d’aigua mitjanament forts i quan hi ha una tempesta o fenòmens meteorològics que compliquen la vigilància dels socorristes. D’altra banda també s’usen quan l’aigua està bruta o la sorra en mal estat i quan hi ha presència de meduses o animals marins que puguin ser potencialment perillosos per a les persones.

Bandera vermella a les platges: prohibit el bany

La bandera vermella indica que està prohibit banyar-se. Aquest color es fa servir quan hi ha onades que suposen un perill greu per a la integritat de les persones, amb una alçària de dos metres o més. També s’utilitza quan hi ha corrents d’aigua forts o molt forts que poden arrossegar els banyistes. A més, s’hissa la bandera vermella quan les condicions climatològiques són molt adverses i perilloses i quan l’aigua o la sorra estan contaminades. Per últim, també es fa servir quan hi ha molts animals marins perillosos a l’aigua com les meduses o les tintoreres.

Qui decideix quina bandera s’hissa a la platja?

Els socorristes estan autoritzats a hissar la bandera verda quan la platja no presenta cap problema. Els vigilants de les platges també poden decretar-ne la groga quan es tracta d’alteracions lleus com les onades d’un metre d’alçària. Quan hi ha presència de meduses o l’aigua està bruta són els tècnics municipals qui indiquen que s’ha d’utilitzar la bandera groga. I en el cas de la vermella només l’Ajuntament té la potestat d’hissar-la i tancar les platges.

Ens poden sancionar si no respectem les banderes?

La Guàrdia Urbana només sanciona quan decreta el pla del mal estat de la mar i es tanquen platges i espigons. En cas que els ciutadans no responguin a les advertències de la policia, podrien ser multats.

La bandera blava: distintiu de qualitat

Al marge de la bandera verda, la groga i la vermella, algunes platges també llueixen la bandera blava. Es tracta d’una bandera que concedeix la Fundació Europea d’Educació Ambiental, una organització privada, de manera anual i des del 1982. Hi ha una total de 45 països adherits a aquesta iniciativa, que atorga el guardó que reconeix l’accessibilitat, la higiene, la seguretat i el respecte pel medi ambient de platges i llocs de bany. A Barcelona hi ha sis platges de Barcelona que aquest 2019 han obtingut el distintiu. Es tracta de les de la Barceloneta, la Nova Mar Bella, la Mar Bella, el Bogatell, Sant Sebastià i Sant Miquel. Per contra, no en tenen les de la Nova Icària, el Llevant i el Somorrostro ni els banys del Fòrum.