La Coordinadora Veïnal Metropolitana Aire Net, partidària del tancament de la incineradora Tersa, no comparteix els resultats de l’auditoria encarregada per l’Ajuntament de Barcelona sobre el funcionament de la planta. Veient que la planta seguirà en marxa, ja que els resultats apunten que no té un impacte rellevant a l’entorn, la plataforma veïnal proposa un paquet de mesures per fer-ne un control més intensiu.

Els resultats de l’estudi, realitzat per un equip de cinc membres del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i dos tècnics proposats per la plataforma veïnal, apunten que la incineradora compleix els requisits ambientals i que l’impacte que té en l’entorn no és rellevant. Segons Aire Net, el grup auditor no va arribar a aquestes conclusions de manera unànime. Els dos membres proposats per la plataforma discrepen de la resta i assenyalen irregularitats. Per exemple, asseguren que el sistema de control de dioxines no funciona quan s’encenen o apaguen els forns, que és, de fet, quan l’emissió d’aquestes partícules és més alta.

Per tot això, Aire Net planteja una vintena de mesures per verificar amb més precisió els contaminants que emet la incineradora del Besòs. Per exemple, demanen una nova estació de la xarxa de control de la qualitat de l’aire que se situï a prop de la planta, que el CSIC continuï mesurant les dioxines emeses a Tersa, i que els mesuradors de dioxines també funcionin en l’arrencada i aturada dels forns. A banda, proposen la creació d’un Observatori Ciutadà que en monitoritzi en temps real el funcionament.

Una batalla veïnal que ve de llarg

Una desena d’entitats veïnals van decidir fer front comú el 2017 i crear la plataforma Aire Net, contra les emissions de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, la depuradora d’aigües i una planta d’assecat de fang. Ja el 2018, la coordinadora veïnal va presentar una denuncia a la Fiscalia de Medi Ambient per reclamar una auditoria sobre l’activitat de la incineradora de residus.

Al llarg d’aquests dos anys, s’han presentat diversos estudis sobre l’efecte de les emissions de la incineradora Tersa. D’una banda, investigadors de la Universitat Rovira i Virgili van apuntar que els nivells de dioxines a l’aire de l’entorn de la planta són 2,3 vegades superior als admissible. D’altra banda, un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona va concloure que la mortalitat per malalties causades per dioxines no era més alta a les zones properes a la incineradora del Besòs que la mitjana de la ciutat. Els investigadors del CSIC van analitzar l’aire als barris propers a la incineradora durant sis mesos i van determinar que les dioxines observades eren molt baixes.