11 entitats veïnals s’han constituït com la coordinadora Aire Net per demanar que s’investigui les emissions de diferents indústries a la zona Fòrum. Afirmen que la contaminació d’aquest sector és elevada a causa de les emissions de diferents agents com la incineradora de Sant Adrià de Besòs o la depuradora d’aigües i la planta d’assecat de fang que hi ha al barri. Ho argumenten amb diversos estudis i asseguren que, a més de males olors, les emissions són nocives per a la salut.

Un grup de veïns del districte de Sant Martí han portat al consell plenari una queixa per la contaminació de l’aire a l’entorn del Fòrum. Tenen un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que demostra, per exemple, que els nivells de dioxines cancerígenes al voltant de la incineradora de Sant Adrià de Besòs és 2,5 vegades superior al d’entorns semblants. També presenten un altre de l’empresa Socio Energia que constata que la depuradora d’aigües i la planta d’assecat de fang del barri de Diagonal Mar i el Front Marítim és la font de les males olors, que ocasionen molèsties en aquest punt de la ciutat a més d’un altre focus de contaminació.

“Estem parlant no només de les males olors sinó d’un problema sanitari, de salut, que hi pot haver amb aquestes emissions a l’atmosfera”, explica Enric Navarro, de l’Associació Zona Fòrum. Sílvia Fruccela, d’Aire Net, afegeix que “el que demanem a les autoritats és que ens ajudin a investigar. Solucionar aquest problema, que avui és un problema que afecta desenes de milers de persones d’aquesta zona”.

L’Ajuntament assegura que en breu presentaran als veïns mesures per reduir les males olors i que treballaran amb ells per aconseguir més informació sobre les emissions contaminants.