La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat no està gens d’acord amb el pla que ha dissenyat el govern central a l’hora de desescalar el confinament causat pel coronavirus i passar progressivament a un estadi de normalitat quant a la pràctica esportiva.

Comunicat contundent

En un comunicat la SGEAF, que presideix Gerard Figueras, argumenta en cinc apartats el seu punt de vista i el comparteix amb l’esport català.
“Davant de l’anunci fet aquest dimecres, dia 28 d’abril del 2020, per part del president del Govern d’Espanya en relació amb el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, pel que fa als aspectes que fan referència al retorn a l’activitat física i esportiva, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física comunica al sector esportiu català:
  1. Que s’ha efectuat des de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física una anàlisi detallada del document, annexos i comunicats de premsa als quals hem tingut accés a través dels mitjans de comunicació, valorant l’afectació sobre el sector de l’activitat física i l’esport a Catalunya.
  2. Que d’aquesta anàlisi es constaten nombroses inconcrecions i llacunes que estan generant tota mena de dubtes i confusió en el conjunt del sector esportiu català en relació amb l’aplicació d’aquest pla.
  3. Que demanem al Govern d’Espanya, i en concret al Consell Superior d’Esports, que amb la màxima celeritat possible publiquin una nota d’aclariment en relació amb l’aplicació d’aquest pla i permeti a la Generalitat de Catalunya la possibilitat d’exercir les competències exclusives en matèria d’esport i activitat física per tal de dirigir, junt amb el sector, el retorn a la pràctica d’activitat física i esport a Catalunya.
  4. Recordem al conjunt del teixit esportiu de Catalunya que actualment les úniques normes que estan vigents al conjunt del territori espanyol en relació amb la pràctica d’esport i activitat física són les que recull el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
  5. Que tan aviat com disposem d’informacions clares, concises i legalment vigents per part del Govern d’Espanyao bé puguem tornar a exercir les nostres competències en matèria d’esport i activitat física i desenvolupar el retorn a l’activitat concertadament amb el sector a Catalunya, els ho comunicarem amb la màxima celeritat i transparència, tal com hem fet des de l’inici de la pandèmia de la covid-19.”

Tenia el seu pla

La Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física va plantejar el seu propi pla de desconfinament en l’esport el dia 23 d’abril, una documentació que va fer arribar al Procicat (Pla de protecció civil de Catalunya).