Habitatges públics Poblenou

(ACN/Redacció) L’Associació de Veïns del Poblenou de Barcelona ha exigit al govern i l’Ajuntament que “es posin les piles” i construeixin els 2.000 habitatges protegits que falten dels 4.000 pisos previstos en el pla urbanístic del 22@ de l’any 2000. A més, l’entitat ha demanat que s’iniciïn els tràmits per aconseguir la cessió anticipada de sòl que ha de permetre tirar endavant els 6.500 immobles públics i de lloguer que planteja el nou pla, aprovat l’any passat.

L’objectiu: més habitatge públic

“Aquesta construcció ha de ser la prioritat absoluta de les administracions. No podem admetre que es construeixi més habitatge privat amb preus inaccessibles a la major part del veïnat”, ha assegurat l’associació de veïns. A més, han recordat que a l’aprovació del pla 22@ havien al·legat que el 100 % del nou habitatge fos assequible (públic i de lloguer), que el sostre destinat a oficines no superés el 10 % del total i que s’ampliés l’àmbit del pla per aconseguir més habitatge públic.

D’oficines a pisos turístics, un canvi que no pensen tolerar

Els afectats han denunciat també que el sector empresarial, acompanyat d’algunes formacions polítiques, hagi obert la porta a reconvertir oficines buides d’aquest sector en habitatges privats. Han avisat que implicaria una “requalificació” del sostre d’activitat que no seria positiva per al barri. “No podem dependre només de la indústria del turisme que, entre altres conseqüències, aboca els barris a un procés de gentrificació inacceptable”, han valorat.

En contraposició, l’Associació de Veïns del Poblenou de Barcelona ha plantejat que les oficines buides se cedeixin temporalment a l’Administració. Segons aquesta proposta, el consistori hauria de vetllar per l’activació d’equipaments necessaris per al barri o per destinar aquests espais de forma temporal a habitatge d’emergència per a persones amb risc d’exclusió social.