El preu dels lloguers a Barcelona continua pujant i, segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, els nous contractes formalitzats durant el primer semestre del 2022 han fregat els 1.000 euros de mitjana. El preu del lloguer per metre quadrat ha passat dels 13,2 euros del 2021 als 14 euros en el que va d’any. En aquest informe, la Barceloneta i la Vila Olímpica del Poblenou apareixen com els barris on el lloguer és més car a tota la ciutat si tenim en compte la dada del preu per metre quadrat.

De l’informe de la CPUB s’extreu que viure de lloguer en aquests dos barris ara ja costa 19 euros per metre quadrat, la xifra més alta a Barcelona, per davant de Sarrià i les Tres Torres, on els lloguers superen els 17 €/m². Baró de Viver i Vallbona són els barris més assequibles, amb preus que no superen els quatre euros per metre quadrat.

Pedralbes i les Tres Torres, els lloguers mensuals més cars

En canvi, si només prenem en consideració el preu global del lloguer, Pedralbes encapçala el rànquing amb un lloguer mitjà de 1.770 euros al mes, seguit de les Tres Torres amb 1.702 euros. En aquest rànquing la Barceloneta cau a la 27a posició (presumiblement perquè els pisos que s’hi lloguen són molt més petits que en la resta de barris).

Can Peguera és el barri on se signen els contractes de lloguer més barats, amb una mitjana de 452 euros mensuals. El segueix Ciutat Meridiana, que no arriba als 550 euros mensuals.

Quins són els barris que s’han encarit més?

Si tornem a la mesura del preu per metre quadrat, els barris que s’han encarit més en l’últim any són Can Peguera, amb un augment de gairebé el 33 %, i, ben a prop, Vallbona, amb una pujada del 32 %.