La mesura anomenada del 30 % està en procés de debat i revisió. És la mesura que obliga els promotors a destinar el 30 % de les noves construccions i rehabilitacions a habitatge públic. El govern de Collboni considera que, tal com està ara, no està funcionant i ha encarregat a un grup de treball que la reformuli. Davant d’aquesta situació, les entitats socials que formen el grup promotor de la reserva del 30 % d’habitatge públic a Barcelona creuen que darrere aquest replantejament hi ha la voluntat d’eliminar el 30 % de forma definitiva. Per això, aquest dilluns han iniciat la campanya “Contra l’especulació: defensem el 30 %!” per defensar-la, ja que consideren que és l’única mesura local que permet ampliar el parc d’habitatge social.

Ha passat pel ‘bàsics per parlar-ne Jordi González, del Sindicat de Llogateres: “El que fa la mesura del 30 % és protegir l’accés a l’habitatge i a la ciutat, evitar que hi hagi expulsions i fer que qualsevol persona pugui viure al centre de la ciutat“.