(ACN) Iberia ha afirmat que té la “millor disposició per dialogar i negociar” després del fracàs de la mediació d’aquest dimecres amb el personal de terra a l’aeroport del Prat per desconvocar la vaga d’aquest divendres i dissabte. “Iberia se seguirà asseient a la mesa de negociació els cops que faci falta”, ha dit aquest dimecres al vespre a través d’un comunicat en el qual ha recordat que ha participat en reunions amb els sindicats tant amb la mediació de la Generalitat com en l’àmbit estatal.

Sobre la mediació d’aquest dimecres, la companyia ha assegurat que no s’ha oposat a la creació d’una comissió de seguiment, però que crear una comissió “tripartida” entre l’empresa, la mediació i els sindicats convocants de la vaga implicaria “una vulneració de la llibertat sindical a l’excloure la resta de sindicats legitimats, membres de la comissió negociadora de treball de la companyia”. També al·lega que la comissió no està prevista al conveni col·lectiu. La companyia, a més, ha argumentat que mai no s’ha desconvocat la vaga de divendres i dissabte perquè en cap moment no s’ha arribat a un acord. Els representants dels treballadors han anunciat que la desconvocaven a mitja reunió, però finalment han decidit mantenir-la davant la posició enrocada de l’empresa.