La segona edició dels Baixos de Protecció Oficial de Ciutat Vella ha rebut un total de 64 propostes interessades a obrir un negoci en algun dels vuit locals que han sortit a concurs. Són 28 ofertes més que el 2018. La iniciativa vol protegir locals del districte i destinar-los a entitats i emprenedors per dinamitzar l’economia i lluitar contra la gentrificació.

Dels vuit locals disponibles, sis eren propietat de l’Ajuntament i els dos restants han estat comprats pel mateix consistori a propietats privades en el marc del Pla de barris. Segons el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, els locals s’entregaran als nous adjudicataris preparats per obrir-hi el negoci.

Promoció de l’activitat comercial

De les 64 propostes rebudes, el 40 % són de comerç local de proximitat. Rabassa ha explicat que un dels objectius de la segona edició del programa era precisament promoure comerços que “posin a la venda articles de primera necessitat”.

La convocatòria d’aquest any proposa una major puntuació per aquestes iniciatives i els ofereix millors condicions en el lloguer, tant pel que fa al preu com al contracte. Si el preu que pagaran els adjudicataris dels locals serà d’entre 280 euros i 775 euros de lloguer al mes, en el cas del comerç de proximitat serà d’entre 238 euros i 658 euros el primer any. Per altra banda, si el contracte de lloguer serà de tres anys prorrogable per a dos més, els locals de comerç de proximitat podran signar un contracte de cinc anys prorrogable per a dos anys més. Els preus s’incrementaran any rere any.

Les propostes rebudes aquest any es divideixen en les següents categories:

  • Comerç local de proximitat: 26
  • Comerç local de proximitat i petita producció urbana (taller de producció amb punt de venda): 13
  • Treball de cura i serveis a les persones: 10
  • Projectes culturals: 9
  • Coneixement i innovació: 5
  • Petita producció urbana: 4
  • Intervencions comunitàries: 2

Lluita contra la gentrificació

El projecte dels Baixos de Protecció Oficial es va iniciar durant el mandat anterior per protegir locals dels barris de Ciutat Vella, amb l’objectiu d’afavorir la dinamització i promoció econòmica i comercial. La iniciativa busca implantar activitats per lluitar contra la gentrificació i el monocultiu turístic. Jordi Rabassa assegura que al districte hi ha activitats més dirigides als turistes que no pas als veïns de Barcelona.

Baix de protecció oficial de Ciutat Vella