A la província de Barcelona, l’atur ha crescut en 1.255 persones aquest gener, un augment que representa el 0,33 %. En termes interanuals, el nombre d’aturats ha baixat un 11,23 % des del gener de 2015, un total de 47.965 persones. Per províncies, la pujada en el nombre d’aturats a Barcelona és la menys pronunciada en termes relatius. A Catalunya, aquest mes l’increment de l’atur ha estat d’un 0,47 % i al conjunt de l’estat, d’un 1,4 %.

Per sectors, l’atur a la província ha baixat lleugerament a l’agricultura, la indústria, la construcció i el col·lectiu de persones sense feina anterior. Tanmateix, el sector dels serveis ha registrat una pujada de 2.427 persones aturades. El nombre de contractes signats ha caigut, tant respecte al mes anterior com al gener de 2015.

L’evolució de l’atur a les províncies catalanes ha estat similar. En tots els casos l’increment mensual ha estat inferior a l’1 % i la davallada respecte el mateix període de 2015 oscil·la entre el 10,49 % de Girona i l’11,23 % de Barcelona.

Al conjunt de l’estat la baixada interanual ha estat menys pronunciada que a Catalunya, d’un 8,28 %. En total, l’últim any s’han registrat 374.936 aturats menys. Al gener, el nombre de persones aturades ha crescut en 57.247 persones, que en termes desestacionalitzats representen una baixada de 49.552 aturats. L’atur juvenil ha disminuït en un 12,1 %.