Des que a l'estiu es van traslladar les últimes oficines, a la Torre Agbar no hi ha cap tipus d'activitat. La conversió de l'edifici en un hotel torna a estar ara sobre la taula. L'11 de gener, el promotor Emin Capital va sol·licitar-ne la llicència a l'Ajuntament. La Torre Agbar ha pogut esquivar la moratòria decretada pel govern a tota la ciutat perquè ja tenia un certificat urbanístic previ que li permetia demanar la llicència en un termini màxim de sis mesos. Just aquest cap de setmana era l'hora límit. A partir d'ara, l'Ajuntament té un termini de 3 mesos per decidir si la petició de llicència compleix la normativa i, per tant, si li dóna els permisos per fer-hi un hotel. Tot plegat dependrà de diversos estudis tècnics que han d'avaluar si l'activitat és viable en aquest edifici. És el cas, per exemple, de l'informe que han de fer els Bombers per determinar si la torre té les sortides d'emergència necessàries. Des de l'Ajuntament ja s'avisa que el projecte s'haurà d'adequar a la legalitat vigent i haurà complir tots els requisits sense excepcions. El cas de la Torre Agbar no és únic. Hi ha sis projectes més amb la llicència en estudi perquè també tenien un certificat urbanístic previ a la moratòria. Tot i així, la suspensió de llicències ha frenat fins ara 39 projectes d'allotjaments turístics.

El projecte per convertir la Torre Agbar en un hotel no està afectat per la suspensió de concessions decretada per l’Ajuntament perquè ja disposava del certificat d’aprofitament urbanístic (que determina els usos permesos en una parcel·la) i, per tant, el promotor tenia sis mesos de termini per demanar la llicència corresponent. La sol·licitud s’ha presentat dins d’aquest temps.

Amb aquest nou tràmit, els promotors fan un pas més per acabar construint l’hotel i l’Ajuntament està obligat a avaluar-ne la viabilitat. El consistori disposa ara de tres mesos per concedir-los la llicència o denegar-la, tenint en compte els diversos informes tècnics que s’han d’elaborar, com per exemple el que hauran de fer els Bombers. Per poder-lo tirar endavant, el projecte s’haurà d’adequar a la legalitat vigent i complir tots els requisits tècnics necessaris.

Segons ha informat el consistori, a més d’aquesta sol·licitud, l’Ajuntament n’ha rebut sis més, corresponents a projectes que també disposaven del certificat d’aprofitament urbanístic. En concret, les sol·licituds rebudes són per construir quatre hotels, una residència d’estudiants i un hostal-pensió.

Al marge d’aquests, hi ha 39 projectes més que han quedat en suspens a causa de la moratòria municipal en les concessions. Segons ha informat l’Ajuntament, es tracta de casos en què o bé havien sol·licitat la llicència abans del 2 de juliol, però no havien tirat endavant els tràmits, o bé que van fer la petició amb la suspensió ja vigent.

Pel que fa als projectes que, malgrat la moratòria, han tirat endavant, en són 51. D’aquests, 36 ja es trobaven en fase d’obres (o d’inici d’obres), sis ja tenien el certificat d’aprofitament urbanístic i havien demanat la llicència, i nou més s’han aprovat per manca de resposta durant el període de tramitació.