ajudes autonoms catalunya

Les administracions han posat en marxa diverses ajudes als autònoms, un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus. Són unes mesures i ajuts provinents de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. A continuació resumim totes les ajudes que pots sol·licitar si ets autònom resident a Catalunya i com les has de demanar. Són compatibles? Quins requisits s’han de complir?

  • Ajuda als autònoms de l’Estat: prestació extraordinària per cessament d’activitat

Mesura d’àmbit estatal que va entrar en vigor el 14 de març, vàlida per a un mes ampliable fins al final de l’estat d’alarma i que s’estén a tots els treballadors autònoms que hagin hagut de tancar o a qui s’hagi reduït la facturació un 75 % en relació amb el semestre anterior. La prestació equival al 70 % de la base mínima de cotització.

Hi poden accedir aquells que estan donats d’alta i paguen les quotes a la Seguretat Social. Hauran de justificar la reducció de facturació amb el registre de factures, d’ingressos, de vendes o de despeses. Es calcula que se’n podran beneficiar 1,4 milions d’autònoms de tot Espanya. La prestació és incompatible amb altres prestacions al sistema de la Seguretat Social.

D’altra banda, el Govern espanyol ha aprovat una moratòria de sis mesos sense interessos de les quotes de la Seguretat Social dels autònoms i empreses en 12 sectors econòmics: cultius perennes i no perennes; activitats d’impressió i arts gràfiques; fabricació de fusteria metàl·lica; lampisteria, fontaneria i instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat; instal·lació de fusteria; comerç minorista no especialitzat, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac; un altre comerç minorista no especialitzat; comerç minorista de pa, pastisseria i confiteria; agències de publicitat; dentistes, i perruqueria i altres tractaments de bellesa.

  • Ajuda als autònoms de Catalunya de la Generalitat: fins a 2.000 euros

El govern català també ha promès ajudes als autònoms que hagin hagut de reduir de manera dràstica i involuntària l’activitat. Es poden sol·licitar del 6 d’abril al 5 de maig i la prestació econòmica pot arribar fins als 2.000 euros (depenent de les pèrdues). Es preveu que se’n beneficiïn 4.500 persones autònomes de Catalunya.

Cal que els treballadors estiguin donats d’alta en règim d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), tinguin domicili fiscal a Catalunya i acreditin les pèrdues econòmiques en comparació amb l’any anterior. Les ajudes s’atorgaran per ordre de petició. L’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, durant el mateix període de temps. Es pot fer de forma telemàtica a través d’aquest web. La Generalitat també inclou els autònoms en aquelles persones a qui es pagaran de forma urgent 200 euros per fer front a les necessitats bàsiques.

També es concedeixen ajudes a autònoms o microempreses que tinguin contractades més de 10 persones i que hagin mantingut la plantilla mitjançant un ERTO o la reducció de la jornada. L’Administració subvencionarà el 50 % del salari mínim interprofessional de tres treballadors durant sis mesos.

  • Ajuda als autònoms de Barcelona: 300 euros (complementaris a l’ajuda de l’Estat)

L’Ajuntament de Barcelona també preveu una injecció econòmica de cinc milions d’euros per als autònoms de la ciutat, dins del programa Autònoms+Barcelona (300 euros per a cada autònom). La convocatòria serà del 20 de maig al 30 de setembre, fins a esgotar el crèdit.

Per poder-hi participar, es comprovaran el padró, la documentació de la prestació extraordinària del Govern espanyol i que s’estigui al corrent del pagament de tributs. En una primera fase es podrien ajudar 16.500 autònoms. 

Aquesta prestació és complementària per a les persones que ja reben la prestació extraordinària per cessament d’activitat, anunciada pel Govern espanyol.