Entrada de l'Hospital del Mar
(ACN) Un equip de l’Hospital del Mar ha liderat un projecte per desenvolupar una eina d’intel·ligència artificial que doni suport als metges d’urgències en el diagnòstic dels pacients amb coronavirus. S’implementarà en el sistema informàtic del centre i permetrà obtenir una orientació diagnòstica en segons a partir de radiografies de tòrax dels pacients. L’algoritme s’ha desenvolupat utilitzant més de 6.000 radiografies de pacients de l’hospital, i té una fiabilitat de més del 80 %.

“Es tracta d’una eina complementària de suport a la decisió dels professionals clínics, a banda de la resta d’elements ja existents, el test de PCR, els símptomes clínics i la mateixa imatge radiogràfica, amb l’avantatge de la rapidesa, de només segons”, explica el doctor Joan Gibert, bioinformàtic de la Secció de Biologia Molecular del Servei d’Anatomia Patològica. Gibert ha liderat el projecte amb el doctor Max Hardy-Werbin, investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i metge adjunt del Servei d’Urgències.

El fet d’haver entrenat aquesta eina amb casos de pacients propis n’incrementa l’adaptació a la realitat del centre. “Les eines d’intel·ligència artificial, quan es desenvolupen amb població pròpia, analitzen molt millor els teus pacients, ja que els models no són universals”, argumenta el doctor Jordi Martínez, director d’Innovació i Transformació Digital de l’Hospital del Mar.

El projecte s’està incorporant al sistema informàtic de tots els centres del Parc de Salut Mar. La posada en marxa arriba “en un moment fonamental, amb un increment de casos que no són covid-19 a urgències, per la qual cosa, disposar d’aquesta eina ens serà molt útil per poder gestionar cada pacient i adreçar-lo al circuit indicat per a la seva patologia”, explica el doctor Hardy-Werbin.

El doctor José María Maiques, cap del Servei de Radiologia i també implicat en el projecte, comenta que, a més de descartar l’afectació radiològica per covid-19 amb una bona fiabilitat, per als casos que sí que siguin positius, servirà de base per al desenvolupament de models que, analitzant la informació digital oculta a l’ull humà, aportin informació de valor pronòstic en la malaltia com, per exemple, la necessitat de ventilació mecànica o de resposta a tractament. “És el que es coneix com a radiòmica i que, amb la intel·ligència artificial, estarà cada vegada més present en el diagnòstic per a la imatge”, ha afegit.

El desenvolupament ha estat fruit de la col·laboració de professionals dels serveis d’Urgències, del Laboratori de Biologia Molecular del Servei d’Anatomia Patològica, de Radiologia, de Malalties Infeccioses i de les direccions d’Innovació i Transformació Digital i Informàtica. Està ja en fase d’implementació.