Serveis Socials Barcelona

L’Ajuntament ha fet balanç del primer any d’aplicació del III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2020-2023. Entre les conclusions, destaca la idea que, malgrat les facilitats, continuen havent-hi diferències entre homes i dones. El confinament ho va demostrar. El 41 % de les treballadores municipals amb fills a càrrec van acollir-se a mesures de conciliació durant el confinament més dur, en canvi, només el 17,4 % dels homes ho van fer.

En el cas del període de restabliment, fins a l’1 de juliol, van demanar mesures de conciliació el 46,78 % de les dones i el 23,26 % dels homes amb dependents a càrrec. En conjunt, un 36,47 % de la plantilla de l’Ajuntament té persones dependents a càrrec, dels quals, un 38,49 % en el cas dels homes i un 34,46 % en el cas de les dones. 

Els empleats públics que més van demanar mesures de conciliació van ser aquells que teletreballaven, davant la dificultat d’atendre a la vegada les persones a càrrec i la feina. En canvi, la reestructuració que es va fer en els horaris dels serveis essencials presencials va afavorir la conciliació i va fer que es demanessin menys mesures de flexibilització en aquestes àrees.

A banda, les dades constaten com la segregació ocupacional que es veu en el conjunt de la societat es reflecteix també a l’administració. Van treballar en tot moment en els serveis essencials presencials 4.686 persones, el 46,78 % de la plantilla. El 72,88 % van ser homes, el que s’explica pel seu pes als cossos de Guàrdia Urbana i Bombers, mentre que el 27,12 % dels treballadores de serveis essencials que van treballar de forma presencial van ser dones, fonamentalment de l’àrea de Serveis Socials, on són una majoria clara. Cal remarcar que a partir del dia 1 de juliol també van ser serveis presencials les escoles bressol municipals, que van tornar a obrir portes, un servei en què la gran majoria de treballadores són dones.