Verificat Fake News

Catalunya ja té la primera plataforma per combatre les notícies falses, conegudes com a “fake news“. Verificat es converteix així en la primera eina independent de “fact-checking“, que s’encarregarà de contrastar i comprovar la veracitat de les informacions que apareixen en els mitjans i les xarxes socials.

L’equip de verificadores de Verificat el formen Alba Tobella, Carola Solé i Roser Toll, periodistes amb trajectòria internacional llicenciades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Totes tres tenen experiència en l’àmbit d’agències de notícies – han treballat a France-Presse (AFP), The Associated Press (AP) i EFE – i coordinaran l’equip encarregat de dur a terme la feina de verificació de fets.

Enfocats a les eleccions municipals de Barcelona

El primer gran repte de Verificat serà participar en el “fact-checking” de les notícies i discursos polítics que se’n derivin de la campanya d’eleccions municipals a Barcelona. Durant tres mesos, l’equip treballarà per verificar si totes les xifres i afirmacions dels candidats a l’alcaldia són certes o no.

Verificat

Verificat a les xarxes

Una de les batalles que haurà de lliurar Verificat és la d’evitar propagació de notícies falses a través de les xarxes. La plataforma ja té perfils a Facebook, Twitter, Instagram i WhatsApp.