La pesta negra va arribar el 1348 a Barcelona i en pocs anys va matar la meitat de la població. A Europa, l’epidèmiva va acabar amb el terç dels habitants del vell continent. Una pandèmia temuda perquè era sobtada i ràpida i molt contagiosa. La pesta negra va viatjar des d’Orient a Europa aprofitant les noves rutes comercials, com la ruta de la seda. La pesta negra es va estendre gràcies a la debilitat d’una població malnodrida i sense higiene. La gent s’adreçava a les parròquies per ser atesa i molts dels capellans i la resta de persones que tractaven amb els malalts, acabaven contagiats. Això va passar a totes les parròquies, tret d’una: Santa Maria del Pi.

El context del segle XIV

Va estar marcat per la fam, les plagues i les epidèmies que van debilitar la població i van provocar conflictes socials greus. Va començar la Guerra dels Cents Anys, una de les més llargues de la història de la humanitat. Al 1326 es va fabricar la primera arma de foc a Florència, una ciutat que ja caminava cap al Renaixement amb figures claus com Dante, Petrarca i Bocaccio.