Repartiment de material sanitari a un hospital
Imatges de Francisco Àvia_Hospital Clínic

Les defuncions per covid-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat. El coronavirus ha provocat més morts entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75. El motiu és que l‘esperança de vida de les dones és més alta i això suposa una forta feminització de la població d’edat elevada. És una de les principals conclusions d’un informe de l’Agència de Qualitat i Avaluaicó Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que analitza les morts durant la pandèmia a Catalunya. L’estudi també determina que la incidència és superior en els homes que en les dones en tots els grups d’edat.

L’informe ha examinat les dades de les empreses de serveis funeraris en el període entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades pel virus.  D’aquestes, el 51,5 % van ser dones i el 48,5 % homes. Per grups d’edat, el 6,4% de defuncions es van produir en menors de 65 anys, el 12 % entre 65 i 74 anys, i el 81,7 % en població de 75 anys i més.

Una altra dada són l’excés de morts a Catalunya. Entre el 13 de març i el 22 d’abril del 2020 s’han produït 13.476 defuncions per totes les causes i se n’esperaven 6.994, tenint en compte la mitjana diària dels últims cinc anys. Per això, l’estudi conclou que en aquests 41 dies, la covid-19 ha suposat un excés de defuncions a Catalunya de 6.482, un 92,7 % més.

Baixen les morts per accident

En canvi, el confinament també ha estalviat algunes morts. Si no es tenen en compte les morts per la covid-19, entre el 2 i el 24 d’abril, s’han evitat 1.415 morts causades per accidents de trànsit o accidents laborals, entre d’altres.