A mitjans del segle XI, una devastadora epidèmia de pesta negra va arrasar Europa. A l’església Sant Just i Pastor, a la plaça de Sant Just, unes excavacions han posat al descobert l’única fosa arqueològica de la pesta negra coneguda a Catalunya i a Espanya.

Una pesta devastadora

La pesta negra del segle XIV va ser demolidora. Va afectar tot Europa i la meitat de la població del continent va desaparèixer. Barcelona en va patir diverses onades. Els cementiris es van col·lapsar i mancava lloc per als cadàvers i enterramorts. La fossa trobada a Sant Just i Pastor demostra que la pesta va afectar tota mena de població.

Sempre s’ha dit que la pesta s’expandia a través de les rates que arribaven als vaixells. Però estudis recents apunten al contagi a través dels humans, a més dels animals. En tot cas, no tenia cura i un cop n’apareixien els primers símptomes, la majoria d’infectats morien en el termini de quatre a set dies.

La pesta va atemorir la població i la única manera de fer-hi front era aïllant els malalts per evitar els contagis. També hi havia qui anava a les esglésies i pregava. Al mig de les pregàries, s’hi cantaven una sèrie de cançons a mena de profilaxi.

La fossa

L’actual sagristia de l’església de Sant Just i pastor era, en època medieval, la sagrera. Quan es va excavar, l’any 2012, s’hi va trobar una fossa que contenia 120 inhumacions. La fossa estava tallada pels fonaments de l’església gòtica i per tant, s’estima que hi podrien haver enterrat un total de 360 o 400 persones. Aquest enterrament massiu s’hauria produït en un període d’entre 24 hores i 5 dies. Els cossos estan enterrats nus, sense roba, únicament tapats amb un sudari de lli. Hi ha presència de cal.

Per esbrinar quina mena de fet epidèmic havia causat la mort d’aquelles persones, els investigadors van fer analítiques d’ADN a partir de les dents dels cossos. Així es va comprovar que havien mort per la pesta negra. Les investigacions fetes a la fossa de Sant Just i Pastor han estat força importants per aportar dades sobre la pesta negra a l’edat mitjana a tot Europa.

Ho va explicar Julia Beltrán de Heredia, conservadora en cap del MUHBA, en aquest capítol de ‘Va passar aquí’.