Bruniquer va ser el síndic que va començar a anotar els esdeveniments de la ciutat. Gràcies al seu llegat, s’han pogut recuperar 500 anys de la vida dels barcelonins.

L’arxiu més consultat

Fa més de cents anys que l’Arxiu Històric de Barcelona, situat a la Casa de l’Ardiaca, al carrer de Santa Llúcia, 1, custodia i posa a disposició dels estudiosos la documentació municipal de la ciutat medieval i moderna. Una de les fonts més consultada pels historiadors és la titulada “Cerimonial dels magnífics consellers i regiment de la ciutat de Barcelona”, popularment coneguda com “les Rúbriques de Bruniquer”.

Del 1249 al 1714

A finals del segle XVI, el Consell de Cent, l’autoritat municipal de Barcelona, va decidir recopilar tota la seva acció administrativa i legislativa per facilitar la consulta de precedents, notícies o qualsevol altra qüestió al voltant de la seva gestió. Aquesta feina va ser encarregada al notari Esteve Gelabert Bruniquer, síndic de la ciutat. Bruniquer es va encarregar de reunir i ordenar per capítols i per temes en una única obra tots els privilegis, disposicions i acords, i qualsevol altre fet important per la ciutat. Va començar el relat cronològic del què passava a la ciutat el 1249 i, a la seva mort, el 1641, aquesta tasca va ser continuada per altres notaris fins el 1714, quan el Consell de Cent va ser abolit pel règim borbònic.

12.000 anotacions

Les Rúbriques de Bruniquer ocupen tres volums manuscrits. Contenen 12.000 rúbriques, petits resums dels documents del Consell de Cent on consten les notícies i actuacions de l’òrgan administratiu, i informacions sobre la història de la ciutat procedents de dietaris. Hi ha tota mena d’informació: des de cerimonials de consellers en dies de festa, fins a temes econòmics, notícies urbanístiques o curiositats, com notícies de terratrèmols, inundacions, crims, ajusticiaments públics i miracles. Al capítol 33, per exemple, titulat “Rinyes, bregues, desafiaments, bandositats i pacificació d’elles”, hi ha una notícia del 9 de setembre de 1372, d’un desafiament entre dos cavallers en el què, com es pot llegir, ningú no en va sortir mal parat.

En paper i en versió digital

A principis del segle XX, l’ajuntament de Barcelona va promoure l’edició de les Rúbriques de Bruniquer en una publicació impulsada per dos regidors, un dels quals era l’historiador Francesc Carreras Candi. Aquesta edició en cinc volums ha permès tenir accés a les Rúbriques a diverses generacions d’historiadors. A finals de 2018, l’Arxiu Històric va presentar una versió digitalitzada de les Rúbriques disponible on line que permet consultar aquests documents des de qualsevol lloc.

Ho va explicar Xavier Cazeneuve, historiador i creador de barchinona.cat, en aquest capítol de ‘Va passar aquí’.