david bondia

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha emès un manifest per defensar que David Bondia sigui el proper síndic de greuges de Barcelona. Tot i que Bondia va guanyar àmpliament la consulta ciutadana entre els aspirants a síndic, la manca d’acord entre els grups polítics de l’Ajuntament manté encallada la tria definitiva d’un síndic. Els grups estan dividits entre David Bondia (1.414 suports ciutadans) i Ramon Nicolau (410 suports).

En el manifest, el rector de la UB destaca que Bondia és un “acadèmic especialitzat en drets humans” i que és president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, a banda de participar en diferents missions internacionals. També celebra que “conegui perfectament el funcionament de la sindicatura” perquè ha estat vinculat des del principi a la redacció i aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i perquè ha participat en fòrums de síndics locals.

En últim terme, Joan Guàrdia defensa que el fet que David Bondia no hagi militat en cap partit polític el converteix en “el candidat idoni per conservar la neutralitat institucional” que ha de mantenir el síndic de greuges de Barcelona.