arxius

On consultar dubtes sobre dades, fets històrics o patrimoni cultural? On contrastar informació d’administracions públiques? On trobar dades d’interès públic?

Les tècniques de digitalització permeten posar a l’abast de tothom dades contrastades a través d’un accés ràpid als arxius en línia de tota la documentació que es conserva.

Recursos per la consulta d’arxius en línia

La llei de transparència marca la pauta perquè les administracions i empreses públiques facilitin les dades a la ciutadania i posi a l’abast organismes com la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) que atén les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que, prèviament, hagi formulat i recull, també, les demandes de particulars i professionals que denuncien la manca de transparència de les administracions o el silenci administratiu.

L’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya reitera la importància d’aquestes eines de consulta per lluitar contra la desinformació i garantir l’accés de la ciutadania a un fons patrimonial ric i contrastat.

Axius de Barcelona

Arxius de Catalunya