Erasme de Gònima va ser el primer burgès que va fer ombra a l’aristocràcia barcelonina del moment. Provinent d’una família molt modesta, es va traslladar a Barcelona i va començar a treballar a una fàbrica d’indianes: uns teixits estampats de finals del segle XVIII que van ser l’origen de la industrialització catalana.

Amb tot el que podia estalviar, Erasme de Gònima va poder comprar una finca al carrer de la Riera Alta i va fundar una fàbrica de producció d’indianes. Els teixits que produïa Erasme de Gònima eren els millors i i els més sol·licitats de Barcelona. Una de les obsessions d’Erasme era obtenir un títol nobiliari, i quan va aconseguir el de ciutadà honrat de Barcelona va molestar l’aristocràcia de “sang” de Barcelona.  El baró de Maldà va mostrar el seu desacord amb el títol concedit a Erasme i amb les fastuoses festes que organitzava.

Ca l’Erasme va ser la primera casa particular que va tenir un campanar, hi havia gent que venia a la ciutat per admirar-lo.