El cementiri del Poblenou és el primer que es va construir fora de les muralles de la ciutat. Al camp d’Indianes s’estenien les teles dels industrials on més tard hi serien enterrats.