La via Trajana es convertirà d’aquí a poc en un eix cívic molt més amable per als veïns de la Verneda i la Pau. Les obres que van començar al juliol estan a punt d’acabar. Aquest projecte forma part de les intervencions del Pla de barris de la Verneda i la Pau. L’objectiu és potenciar i millorar l’espai públic, i millorar la connexió amb els barris de l’entorn.

El regidor del districte, David Escudé, reconeix que aquesta zona de la ciutat ha estat oblidada durant molts anys, i que no s’ha fet la mateixa inversió que a altres barris. Per tant, ha dit, que era el moment que l’administració intervingués per millorar la qualitat de vida dels veïns.

Els treballs s’han centrat a reordenar l’espai per pacificar-hi el trànsit, millorar l’accessibilitat dels vianants i proporcionar espais d’estada i esbarjo per als veïns. L’objectiu és ampliar-ne l’espai públic i el verd urbà i millorar-ne l’enllumenat.

Reorganització dels usos

A la banda Llobregat del carrer s’han ubicat unes pistes de petanca, un espai d’esbarjo per a gossos i uns horts urbans. A la banda Besòs s’ha instal·lat una zona de paviment dur polivalent per a futurs jocs intergeneracionals.

Les zones noves es delimiten amb parterres que augmenten el verd de la zona i que s’integren amb la zona de parc que ja existia. També s’han creat espais d’estada i descans amb bancs i enllumenat LED nou que substitueix els fanals existents i millora l’eficiència energètica.